Anagen effluvium

0
188

Anagen effluvium je stanje gde dolazi do gubitka dlake, usled sledećih uzročnika:hemoterapije, hemikalije, radioterapije, trauma, neki lekovi, endokrina oboljenja.
Klinička slika:karakteristična progresivni gubitak dlake, nakon nekih lekova.Primena  Cikofosfamida, Nitrozureje dovodi do gubitka dlaka nakon primene hemoterapije od 7-14 dana gubitak dlaka je reverzibilan.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike, dermatološkog pregleda, laboratorijske analize, trihograma i mikroskopskog pregleda dlake.
Lečenje:usled hemoterapije nastaje alopecija ali postoji Minoxidil, može da skrati period gubitka dlaka.Nakon završetka hemioterapije ili se ukloni faktor koji je doveo do poremećaja, da  dlake ponovo izrastu.

POSTAVI ODGOVOR