Lentigines

0
242

Lentigines označava brojne promene u nivou kože, ili malo izdignute mogu biti smedje ili pigmentisane okruglo sa oštrim površinama.Postoji tri oblika:
Lentigo simplex
-Lentigo senilis
-Lentigo maligna

Lentigo simplex se javlja još u detinjstvu, makulozne promene, lokalizacija može biti bilo gde.Histološki se zapaža povećana količina pigmenta u bazalnom sloju epidermisa.Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike.Terapija se ne sprovodi, već promene tamne, crne iznad 0,5 cm u prečniku treba ekscidirati i histološki pratiti.
Lentigo senilis reč je o hiperpigmentaciji smedje boje.Javlja se u fotoeksponiranim područjima lice, dorzalna strana šake.Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike i histološkog nalaza.Terapija je retinoična kiselina.
Lentiginosis označava brojne promene u smislu lentigo simpleks-vide se tzv.leopard sindroma.Uzima se u obzir prva slova naziva promena i dobija se reč leopard.
Lentigo,
EKG promene,
Okularna hipertenzija,
Pulmonalna stenoza,
Anomalija genitalnih organa,
Retardacija rasta,
Deafness (gluvoća).
Kod ovog oboljenja, nisu uvek sve promene izražene.

POSTAVI ODGOVOR