Cerebralna cisticerkoza

0
619

Cerebralna cisticerkoza je oboljenje mozga usled vezikule larve, parazita Taenia solium.Uzročnik je Cysticercus cellulosae.
Klinička slika:lokalizacija se nalazi na bazi mozga, moždane komore, parenhima mozga, na hemisferi mozga.Od vezikule pretvara se cista i nastaje produktivni meningitis.Ukoliko se nalazi na bazi, vrši pritisak na kranijalne nerve.Nastaje degenerativni endarteritis i hidrocefalus.Važnu ulogu ima lokalizacija, zbog simptomatologije.Kortikalna cistiserkoza daje sliku epilepsije.Cista smeštena u trećoj i červrtoj komori, i na bazi mozga daju sliku tumora.Osim u mozgu  ciste se mogu naći, i u drugim organima koži, oku, mišićima.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike, laboratorijskog nalaza.U likvoru se mogu naći pleocitoza sa eozinofilima,  hipoglikorahija, hiperalbuminorahija, oligoklonalni IgG.
CT, NMR i test indirektne imunoflorescencije.
Lečenje:zavisi od kliničke slike, od stadijuma u kome se cista nalazi.Kalcifikovane ciste se leče simptomatskom terapijom.Žive ciste zahtevaju specifično lečenje.Danas Cerebralna cisticerkoza se leči sa dva specifična leka.To je Biltricid i Albendazol daje se u toku mesec dana.Bolesnicima daju se još i kortikosteroide sa mnogo cista, velikim lezijama.Tokom terapije,kao posledica, inflamacionog odgovora na raspadanje parazita jave se razni simptomi kao glavobolja, muka, povraćanje, epi napad.Mogu biti primenjivane i hirurške metode kao ventrikularni šant, ekstirpacija ciste, punkcija lezije.

POSTAVI ODGOVOR