Rh faktor i trudnoća

0
438

rh-faktor-i-trudnocaSvaka osoba se radja sa odredjenom krvnom grupom, koji može biti Rh pozitivna ili Rh negativna. Rh je mapa za rezus faktor. Odredjivanje Rh faktora se vrši prema postojanju jedne belančevine na površini eritrocita.Ako se ta belančevina nalazi osoba je Rh pozitivna.Ukoliko ne postoji ta belančevina osoba je Rh negativna.Po populaciji stanovništva procenat je negde oko 85% Rh pozitivnih osoba, dok je oko 15% Rh negativna.Ako je krvna grupa majke Rh negativna, a krvna grupa fetusa je Rh pozitivna, ta pojava se naziva Rh inkompatibilija.Kod Rh pozitivnih majki ako je plod Rh negativna  nema zabrinutosti.Problem može nastati ukoliko je otac deteta Rh pozitivan, a majka Rh negativna, postoji mogućnost da i dete bude Rh pozitivan i nastaje inkompatibilnost izmedju majke i ploda.Kod majke su prisutne antitela koje mogu preći kroz placentu i vezati se za eritrocite fetusa, ugroziti razvoj eritrocita, uzrokovati hemolizu- (lizini razaraju postojeće eritrocite).Nastaje hemolitička anemija, porast bilirubina u krvi ploda.Fetus pati od malokrvnosti u materici, nema dovoljnog kiseonika za normalan razvoj.Kod prve trudnoće obično ne predstavlja nikakav problem, ali postoji opasnost kod sledećih trudnoća.
Svaka trudnica na početku trudnoće treba da uradi osnovne laboratorijske pretrage, uključujući krvnu grupu i Rh faktor.
Težina malokrvnosti se odredjuje i vrednost bilirubina u plodovoj vodi koja se vrši amniocentezom.U zavisnosti od rezultata, ako je nivo bilirubina nizak nema zabrinutosti. Ukoliko postoji visok nivo bilirubina može uticati na razvoj mozga, tada se izaziva prevremeni porodjaj.Nakon rodjenja može da se izvrši transfuzija krvi kojom se zamenjuje krv koji ne sadrži antitela protiv Rh faktora to se naziva eksangvinotransfuzija.Kod Rh negativnih majki najvažnija je preventiva, odnosno sprečavanje stvaranje antitela u krvi majke Rh imunoglobulinom-Rh Ig ili Rhogam što onemogućuje da prepozna majčin imuni sistem Rh pozitivne eritrocite bebine krvi.Primenjuje se u 28-oj nedelji trudnoće jer tada je najveći rizik za mešanje krvi, i posle porodjaja u roku od najviše 72 časa.Daje se u vidu injekcije intramuskularno.

Senzibilizacija može nastati:
*U 28-oj nedelji trudnoće
*Nakon krvarenja  u drugom ili trećem trimestru trudnoće
*Nakon amniocenteze ili kordocenteze
*Posle abdominalne traume u trudnoći
*Kod pretećeg ili potpunog pobačaja
*Posle porodjaja u roku od 72 časa kod Rh pozitivnog deteta
*Prilikom transfuzije krvi
Ako u prvoj trudnoći postoji neslaganje Rh faktora majke i bebe-Rh inkompatibolnost, uglavnom nema rizika.Ali kod narednih trudnoća može se javiti izvestan rizik.Zato se radi amniocenteza, odredjuje se bilirubin u plodovoj vodi, uzimanje uzorka plodove krvi i odredjivanje hemoglobina ultrazvučnom kontrolom krvnih sudova fetusa.
Rh negativna žena treba da zna sledeće:
-Važno je da uradi krvnu grupu i Rh faktor najbolje pre tudnoće.
-Ukoliko je majka Rh pozitivna za plod nema opasnosti.
-Treba da zna Rh faktor svog partnera.
-Ukoliko su parovi negativni, za plod nema rizika.
-Ako je žena Rh negativna, a partner Rh pozitivan mora da se sprovodi zaštita imunoglobulinom.
-Ako je žena Rh negativna  imunoglobulin mora da primi bez obzira ako je imala namerni ili spontani pobačaj.
-Rh negativna trudnica mora da primi imunoglobulin-Rhogam u 28-oj nedelji trunoće i najkasnije 72 časova posle porodjaja.
-Rh negativna trudnica treba da se javi ginekologu na češće kontrole ili pri svakom eventualnom krvarenju.

POSTAVI ODGOVOR