Žuta groznica

0
394

Žuta_groznicaŽuta groznica je infektivno oboljenje.Majmuni su rezervoar virusa, kojima se bolest širi ujedom prašumskih komaraca.Kada komarac prenese infekciju na čoveka, tada zaražena osoba je izvor za druge ljude, kojima se prenosi takodje komarcem.

Klinička slika:

Inkubacija traje 3-6 dana.Bolest počinje skokom temperature, glavoboljom, bolovi u zglobovima i mišićima.Bolesnik je pletoričan u licu, javljaju se znaci hemoragijskog sindroma, povraćanje krvi, krvavih stolica, krvarenje iz nosa.Zbog nekrotičnog oštećenja jetre nastaje ikterus.Kao posledica lezija bubrega albuminurija i azotemija.Nastaje toksemija, hemoragija.

Dijagnoza:

Daje se važnost o podatku boravka u endemskim krajevima.

Lečenje:

Terapija je simptomatska.Profilaksa se sprovodi sa oslabljenim virusom.

POSTAVI ODGOVOR