Šistozomijaza

0
339

schistosomiasisŠistozomijaza- (Katajama groznica), ubraja se u parazitarne bolesti, trematoda u vidu šupljih creva roda Schistosoma.Infekcija nastaje u vodi kod pojedinih vrsta vodenih puževa jer šistozome prvo inficiraju puževe, koji ispuštaju larve (cercariae) u roku od 48 sati, zakačen u kožu čoveka, koji dolazi u dodir sa kontaminiranom vodom.Larve migriraju do superficijalnih vena, do plućne vaskulature.Postaju otporne na imunološki sistem domaćina, nazivaju se šistozomule, vezuju se za proteine, zatim dospevaju u sistemsku cirkulaciju do portnih vena, zatim u mezenterične vene gde produkuju jajašca, gde izazivaju granulomatoznu reakciju.Izbacuju se putem urina ili fecesa  i tako se zatvara krug infekcije.Neka jajašca se mogu zadržati u plućnoj cirkulaciji.

Klinička slika:

Manifestuje se posle nekoliko nedelja infekcije sa povišenom temperaturom, bolovima u mišićima, kašalj, krvave stolice, bol u trbuhu, urtikarija, limfadenopatija, hepatosplenomegalija.
Kod hroničnog oblika simptomi se javljaju nakon par meseci ili godina posle infekcije.Javljaju se krvavi prolivi, bol u abdomenu, hematemeza, portna hipertenzija, limfadenopatija, hepatosplenomegalija, ascites, dizurija, često epi napad, neurološki ispadi, paralize.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu kliničke slike, pregled krvi, mokraće i stolice, (nalaz uzročnika), seroloških testova, UZ, cistoskopija i endoskopija, biopsija kolona.

Lečenje:

Primenjuje se antihelmintinska terapija. Lek izbora je  Praziquantel.Reinfekcija je moguća, ne ostavlja trajan imunitet.Važna je prevencija.

POSTAVI ODGOVOR