Neisseria meningitidis

0
241

neisseria-meningitidisMeningokokna bolest je infektivno oboljenje izazivač je  Neisseria meningitidis, Gram negativan, aeroban, neotporan, osetljiv na svetolost i vlagu.Javlja se u epidemijama ali je češće sporadično.Meningokok naseljava nazofaringealni region gornjih disjnih puteva (nosni deo ždrela).U toj regiji njegovoj nastojanju pogoduje vlažnost koncentracija CO2 (veća nego u orofaringksu), zatim je veći broj receptora na ćelijama nazofarinksa koji olakšaju pripajanje.U nastanku bolesti značajno mesto zauzima kliconoštvo koji može da se javi u tri oblika:
-Kliconoše koji održavaju ravnotežu izmedju bakterija i domaćina.
-Hronično kliconoštvo označava nastajanje meningokoka u nazofarinksu dve do tri godine i duže.
-Prolazno kliconoštvo označava krajtkotrajnije prisustvo bakterije, koji imaju veći značaj sa aspekta nastanka bolesti.
Prenosi se kapljičnim putem ili direktnim kontaktom.Najčešća je infekcija kod dece od 6 meseci do 3 godine uzrasta, zatim od 14-20 godine starosti.U širenju bolesti pogoduje temperatura, vlažnost, strujanje vazduha.Oboljenje je učestalija u toplim i vlažnim krajevima.
 

Patološki značaj:
Meningokokni meningitis  može da se varira od laganog, srednje teškog do letalnog oblika.Srednje teški oblik može početi sa katarom gornjih disajnih puteva-nazofaringitis ili drugi oblik, nagla visoka temperatura, groznica, jeza, glavobolja, povraćanje, specifični sindromi  tzv. meningealni sindrom.U toku bakteriemije zapaža se na koži oštećenje kapilara, osip-petehija ili ekhimoza zatim oblik krvarenja.Na koži može da se vidi i herpes febrilis, koji ima dijagnostički značaj.Meningokokni meningitis daje i druge manifestaje po organima, kao posledice bakteriemije su veoma brojne:na srcu u obliku perikarditisa, miokarditisa, endokarditisa.

Promene na oku-iridociklitis, horioiditis.Promene na zglobovima, nadbubrežnoj žlezdi u okviru meningkokne sepse.Nastaju promene na CNS i nervnom sistemu.Upala moždanih ovojnica, proširenje na unutrašnjem delu uha-kohlearnih vestibularnih struktura, nekad sa gluvoćom.Usled pritiska eksudata nastaje pareza moždanih nerava zahvaćeni su III, IV, VI, VII nerv, čak i spinalni nervi su u opasnosti.Uglavnom se završava sa  dobrom prognozom.Mogu se javiti i ostale promene usled pritiska eksudata na površinu mozga kao apsces, tromboza, vaskularne promene, konvulzije, hemipareze i hemiplegije, epilepsija, hidrocefalus, gluvoća, slepilo.
Naročito treba istaći Fulminantni oblik meningokokne sepse koji se može pojaviti sa meningitisom ili kao samostalan bolest.Može da se javi u dva oblika: prvi je encefalitični oblik sa visokom temperaturom, konvulzijama i simptomima encefalitisa. Kod drugog oblika tzv. adrenalni tip gde nastaje krvarenje u koži, sluzokoži, simptomi kardiovaskularnog kolapsa, tahikardija, tahipneja, cijanoza, hipotenzija uz očuvan svest.Oba oblika meningokokne sepse  završava se fatalno u roku od tri dana.

 

Mikrobiološka dijagnostika:
Dijagnoza se postavlja na osnovu izolovanja odnosno kultivisanja, tipiziranja uzročnika iz krvi i likvora, zatim iz telesnih tečnosti kao pleuralna, zglobna, perikardna.Medju dijagnostičke metode za detekciju atigena meningokoka u likvoru spadaju lateks aglutinacija, koaglutinacija.Napredak u dijagnostikovanju je lančana polimerizacija (PCR) sa ovom metodom se mogu otkriti i najmanje količine meningokoknog antigena u likvoru ili drugim telesnim tečnostima.

Lečenje:
Već više decenija se koristi u terapiji Penicilin G (250.000) IJ/kg dnevno ili Ampicilin 300-400 mg./kg dnevno koji se daje u podeljenim dozama na svaka 4 sata.Dužina terapije zavisi od bakterije u likvoru.Obično terapija traje oko 2 nedelje.Kod fulminantnog oblika daju se kortikosteridi i heparin.Kod teških formi sepse ubacuju se glikokortikoidi, hidrokortizon ili deksametazon.

Prevencija:
Obavezna imunizacija omogućava vakcinaciju protiv haemophilus influenzae tipa B,  deci od 2 meseca  do 4 godine uzrasta.Članovi porodice ili  osobe koji su bili u kontaktu sa obolelim od meningokoknog  meningitisa trebaju primiti antibiotik (Rifamupicin).

POSTAVI ODGOVOR