Definicija akutnih infektivnih bolesti

0
425

Akutne infektivne bolesti su grupa oboljenja,koja nastaju pod uticajem mikroorganizama ili njihovih izlučevina,toksina,i prenosi se sa čoveka na čoveka, ili sa obolelih životinja na čoveka a odlikuju se:
-karaktrističnim anamnestičko epidemiološkim podacima
-karakterističnom simptomatologijom i evoluciom bolesti
-karakerističnim anatomo-patološkim promenama
-nastajanjem imuniteta
Infekcija prodor mikroorganizama u čovečji organizam može da dovede do slabije reakcije organizma,tako da prolazi bez simptoma-infekcija ostaje neprimetna(inaparentna)
U drugim slučajevima infekcija klicama dovodi do jače reakcije napadnutog organizma, i manifestuje se objektivnim i subjektivnim znacima,tj.govori se o klinički manifestnoj infektivnoj bolesti.
Infekcija predstavlja prodiranje patogenih mikroorganizama u čovečji organizam a ulazna vrata su:
-sluzokoža respiratornih organa( Fligeove kapljice,vazduh,prašina,)
-sluzokoža digestivnog pribora (zagadjene ruke,hrana,voda)
-povreda na koži i sluzokoži (tetanus)
Postoji različita ulazna mesta, i putevi širenja uzročnika u organizmu
-per continuitatem
-limfnim
-krvnim
-nervnim putem
Prodiranje bakterija u krvotok naziva se bakterijemija,a nadiranje virusa,viremija a nadiranje toksina naziva se toksemija.Sve infektivne bolesti prema svome toku može se podeliti na
1.akutne ili -2.hronične bolesti.Akutne infektivne bolesti pojavljuju naglo i brzo se razvijaju(Šarlah). Hronične infektivne bolesti se razvijaju postepeno,dugo traju pa čak i godinama(tuberkuloza,lues).

POSTAVI ODGOVOR