Tularemija-Glodarska kuga

0
221

Tularemija-Glodarska kuga je primarna bolest divljih životinja, od njih se može preneti na domaće životinje (goveda, svinje, pas, mačka).Čovek se zarazi direktno sa obolelom životinjom.
Indirektnim  putem preko kontaminirane hrane, vode, inhalacijom prašine.
Klinička slika;inkubacija je od 4-6 dana, praćen jezom, temperaturom povraćanjem, glavoboljom, bolovi u mišićima, zglobovima.Razlikuje se dva tipa bolesti:spoljašnji i unutrašnji oblici.

Spoljašnji oblici:

Ulceroglandularni oblik nastaje posle inokulacije kože, sa obolelom životinjom, ili ubodom krpelja.Stvara se papula, koji ne boli, ne svrbi i evoluira u ulkus.Razvija se bolno uvećanje regionalnih limfnih žlezda, koji se vremenom razmekšavaju i dolazi do perforacije kroz kože.
Glandularni oblik manifestuje se upalom, otokom pojedinih limfnih žlezda, najčešće su zahvaćene pazušne, preponske, vratne žlezde.
Tonziloglandularni (anginozni) oblik nastaje ingestijom zaražene hrane, potiče sa bolom, otokom vratnih žlezda.
Okuloglandularni oblik, posle inokulacije oka nastaje gnojni konjuktivitis, kapci su otečeni, slepljeni, razvija se bolan otok regionalnih limfnih žlezda, koji se omekšavaju i zagnoje.

Unutrašnji oblici:

Plućni oblik:dolazi do inhalacije, zagadjenog vazduha ili širenje infekcije iz limfnih žlezda putem krvi.Daje sliku atipičnog zapaljenja pluća, koji može biti sa komplikacijama u vidu gangrene, apscesa  i stvaranja kaverni.Počinje sa temperaturom, neproduktivnim kašljem, simptomima infekcije.
Septični oblik-tifoidni liči na trbušni tifus sa visokom temperaturom, koja traje 3 nedelje, osip, uvećana jetra i slezina, poremećaj svesti.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu epidemioloških podataka, kliničke slike, seroloških aglutinacionih testova.

Lečenje:

Lek izbora je tetraciklin, Hloranfenikol, hinoloni.

POSTAVI ODGOVOR