Lizozim

0
268

LizozimLizozim spada u grupu niskomolekularnih, globularnih proteina, u kiseloj sredini je vrlo stabilan, ali gubi aktivnost  u kontaktu sa alkalijama.Pokazuje specifičnu aktivnost sa sadržajem cistina i triptofana u njegovoj molekuli.Lizozim je prisutan u različitim egzokrinim sekretima uključiti i salivu.Delovanje se ispoljava sa imunoglobulinima klase IgA prisutni su na orofringealnoj  sluznici deluje antiinflamatorno.Istovremeno primena lizozima povećava se antimikrobna terapijska aktivnost.Lizozim ne raspolaže sa specifičnim bakterijskim supstratom, ima dobro dejstvo na citoplazmu.Hrana siromašna ugljenim hidratima pospešuje delovanje lizozima povećavaju  osetljivost kvasnica.Lizozim nakon per os koncentracija u krvi postiže se nakon jedan sat.Distribucija u organizmu je jako dobra, posebno se koncentrira u bubrezima, slezini, jetri.Nakon metaboličke razgradnje se izlučuje renalnim putem.
Lizozim hlorid služi za lečenje infekcije usne šupljine, stomatitis, afti, gingivitis, erozija, sluznice različite etiologije, herpetične lezije, netoksična supstancija, efikasno reducira intenzitet bola i upale, vrši reepitelizaciju lezije.

POSTAVI ODGOVOR