Humoralni imuni odgovor

0
460

Humoralni_imuni_odgovorHumoralni imuni odgovor se zasniva na stvaranju specifičnih antitela protiv odredjenog antigena.Antitela su još nazvana imunoglobulini, luče ih B limfociti.Kada antigen prodire u organizam B limfociti ih prepoznavaju i pretvaraju se u plazma ćelije, koje  počinju da luče antitela protiv tih antigena, koji su prouzrokovali imunu reakciju.
Organizam raspolaže sa pet vrsta antitela tj. imunoglobulina  (Ig) i to:A,G,M,E,D. Oni se medjusobno razlikuju po sastavu i strukturi.Na ćelijskoj membrani limfocita  se nalaze IgM i IgD,   predstavljaju receptore za antigene i tako dolazi do prepoznavanja antigena.Plazma ćelije luče specifična antitela.Vezuju se za strani antigen, izazivajući precipitaciju, inaktivaciju-fagocitozu ili lizu.
Jedan primer, imuna osoba koja je već bila u kontaktu sa odredjenim antigenom u krvi ostaju tzv.limfociti B memorije, koji se prilikom ponovnog susreta, dodira istog antigena u organizam aktiviraju, tako što se razmnožavaju, pretvaraju u plazma ćelije, koje luče velike količine specifičnih antitela.Npr. od nekih bolesti se razboli samo jedanput, kao što su zauške (Mumps), boginje itd.Limfociti B memorije i antitela zaustavljaju razmnožavanje uzročnika čim dospe u organizam.

POSTAVI ODGOVOR