Promenljiva imunodeficijencija

0
175

Promenljiva imunodeficijencijaPromenljiva imunodeficijencija označava poremećaj sa karakteristikama nizak serumskih imunoglobulina (antitela) i povećana sklonost prema infekcijama.Ukoliko je laka forma imunodeficijencije dodaje se naziv „obična“ serumski imunoglobulin koji nedostaje, varira od bolesnika do bolesnika zato nosi naziv promenljiva imunodeficijencija.
Razlikuje se tri glavna imunoglobulina: IgG, IgM, IgA.Klinički zaci takodje se variraju i kasnije se ispoljavaju simptomi, zato se ovaj oblik naziva stečena ili zakasnela agamaglobulinemija.
Stečena imunodeficijencija danas se koristi za sindrom HIV infekcije „AIDS“ virusom, dok je promenljiva imunodeficijencija sasvim različiti poremećaj.Tu se radi o širokom spektru abnormalnosti limfocita u imunosistemu bolesnika (smanjena funkcija, nedostatak, povećan broj limfocita).
Klinička slika:
Manifestuje se učestalim infekcijama nosa, uha, pluća, bronhijama, uvećanim limfnim čvorovima na vratu, grudima, abdomenu.Javlja se uvećana slezina usled nakupljanja većeg broja limfocita na zidovima creva tzv.Pejerove pločice.
Usled slabog imunog odgovora neka antitela mogu napadati i sopstveno tkivo (autoantitela) i manifestuju se razne bolesti: endokrini poremećaji, komplikovane anemije, bolesti nekih organa, zglobova, gastrointestinalne tegobe.Povećan je rizik od karcinoma limfoidnog sistema i kože, plućne bolesti.
Dijagnoza:
Potvrdjuje se niskim vrednosima serumskih imunoglobulina u krvi IgG, IgM,IgA.
Lečenje:
Sprovodi se supstituciona terapija imunoglobulinom, koji uvek donosi poboljšanje.Kombinacija antibiotske terapije je važna jer je cilj čuvanje bolesnika i prevencija od infekcije i razvoja hronične bolesti.

POSTAVI ODGOVOR