Primarna distalna renalna tubulska acidoza

0
274

Primarna distalna renalna tubulska acidoza je naziv za oboljenje gde bubrezi nisu u stanju da acidifikuju mokraću, drugim rečima ne dolazi do sekrecije jona hidrogena u distalne tubule (kanaliće) bubrega.Prilikom filtracije krvi kroz bubrege nastaje eliminisanja i razmena soli, kiselina i štetnih produkata pre nego što se mokraća sekretuje u mokraćnu bešiku.Kod ovog poremećaja postoji nesposobnost bubrega da zakiseli mokraću na PH vrednost niže od 5.3, zbog nesposobnosti zakiseljavanja mokraće u organizmu se nagomilavaju kiseli produkti i nastaje acidemija (povećava se kiselost krvi) zbog tog stanja kalijum nije u mogućnosti za reapsorbciju u krvi nastane nizak nivo kalijuma-hipokalijemija.

Simptomatologija:
Ovo stanje je karakteristično kod dece i adolescenata, može da nastaje kalkuloza zbog sistemske acidoze čiji rezultat je osteomalacija (omekšavanje kostiju) sa bolovima zatim demineralizacija kostiju-prelomi su češći, konstatuje se nizak rast, dehidratacija, često mokrenje (poliurija). Nastanak hiperhloremične acidoze i hipofosfatemije sa hipokaliemijom, što iziskuje poremećaj srčanog ritma.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, laboratorijskog nalaza, posebna analiza amonijum hlorida.

Lečenje:
Koriguje se acidoza sa infuzijama natrijum bikarbonata.Doza se podešava prema urinarnom PH i serumskim bikarbonatima.

POSTAVI ODGOVOR