Izvučeni lakat-Pronatio dolorosa

0
66

Izvučeni lakat-Pronatio dolorosaPredstavlja čestu povredu kod male dece izmedju 1-5 godine života.Bolna pronacija subluksacija glavice radijusa.Nastaje kada roditelj povuče za ruku dete prilikom pada ili podigne.Tada dolazi do ekstremne rotacije u laktnom zglobu i nastaje delimično kidanje anularnog ligamenta uz distalnu subluksaciju glavice radijusa i interpozicije izmedju glavice radijusa i kapituluma humerusa.
Klinička slika:
U trenutku podizanja dete vrišti od bola.Pri pokretu povredjena ruka reaguje otporom i plačem.Dete ruku drži pasivno uz telo, ispruženo u položaju pronacije bez otoka i povredjenu ruku ne koristi.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu heteroanamneze od roditelja, kliničke slike i objektivnog pergleda.Na RTG snimku nema patoloških promena.
Lečenje:
Vrši se hitna ortopedska repozicija.Posle toga dete normalno pokreće ruku.

POSTAVI ODGOVOR