Prelomi čašice-Fractura pattelae

0
217

Prelomi čašice kolena spadaju u grupu intraartikularnih preloma i najčešće nastaju direktnim dejstvom sile pri padu na prednji deo kolena, a ređe pri nagloj i snažnoj kontrakciji mišića kvadricepsa.
Klinička slika
U kliničkoj slici dominira otok na prednjoj strani kolena kao posledica izliva krvi u zglob i krvarenja u prepatelarnim tkivima. Povređeni ne može sam da savije koleno.
Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog nalaza, rendgenskih snimaka kolena u dva pravca.
Lečenje
Kod preloma čašice bez dislokacije lečenje je neoperativno i podrazumeva imobilizaciju gipsanom čizmom od prepone do skočnog zgloba četiri do šest nedelja. Kod preloma kod kojih je dislokacija veća sprovodi se operativno lečenje žičanim serklažom. Teži, kominutivni prelomi sa većim brojem fragmenata leče se odstranjenjem patele – patelektomijom.

POSTAVI ODGOVOR