Primarna Fibrinoliza

0
422

Primarna_Fibrinoliza1Fibrinoliza je proces za razgradnju ugrušaka, koji se formiraju u krvnim sudovima.Postoji primarna i sekundarna forma.Primarna fibrinoliza je proces normalne razgradnje ugrušaka od strane organizma, dok sekundarna fibrinoliza predstavlja razgradnju ugrušaka od strane lekova, prilikom odredjenih bolesti.Fibrinska mrežica prilikom fibrinolize je važan faktor u izgradnji ugrušaka koji se razgradjuju od strane enzima-plazmina.

Simptomatologija:

Nastaje zbog poremećaja koagulacije produžno krvarenje prilikom operacije, menstruacije.Često se javlja i pojavom spontanih krvarenja iz nosa, modrice, petehije, ekhimoze.

Dijagnoza:

Anamneza igra značajnu ulogu sa laboratorijskom analizom.Vrši se merenje vremena faktora krvarenja, koagulacije, nivo trombocita, protrombinsko vreme, euglobinsko vreme fibrinolize.

Lečenje:

Vrši se pomoću inhibitora fibrinolize od kojih se spominje epsilon-aminokapronska kiselina.

POSTAVI ODGOVOR