Kognitivno bihejvioralna terapija

0
261

Kognitivno_bihejvioralna_terapijaKognitivno bihejvioralna terapija  (KBT) je kombinacija dve efikasne psihoterapijske metode-kognitivne i bihejvioralne terapije.Ta dva spoja u jednu celinu predstavlja moćno oružje  za razna psihička poremećaja.
Za kognitivni model se smatra da za naša osećanja i ponašanja uopšte nije bitno šta se dešava.Osoba sa psihičkim poremećajima raspolaže sa negativnim mislima ima pred sobom mentalnog filtera, poseduje sa različitim greškama u logičkom procenjivanju.Za procenu realnosti veliku ulogu igra iskustvo, prošlost i sadašnjost, želja za budućnosti.Kognitivna tehnika usmerava ličnost ka prepoznavanju i izmeni misli.
Bihejvioralna terapija odnosno model omogućuje da patološko ispoljavanaje zapravo naučeno-maladaptivno usmeravanje.Ponašanje je centar kao motoričko i suptilniji oblici ponašanja našeg organizma, poput negativnih funkcija i kognitivnih procesa.Osobe sa psihičkim tegobama ispoljavaju bežanje i izbegavanje kod anksioznih bolesnika.Kod depresivnih bolesnika su u ponašanju bespomoćni  tzv. naučena bezpomoćnost, ili su bez odredjene veštine i adekvatne komunikacije.
Bihejvioralna metoda je usmerena, izmeni maladaptivnog ponašanja i sticanja novih veština sa raznim metodama tehnike:izlaganje, progresivna mišićna relaksacija, trening ponašanja, modelovanje.
Kognitivno bihejvioralna terapija je prava metoda izbora u tretmanu svih anksioznih bolesti, hipohondrije, bolesti zavisnosti, depresije, seksualnih poremećaja, bulimije.

POSTAVI ODGOVOR