Poliradiculoneuritis

0
306

PoliradiculoneuritisNaziv Poliradiculoneuritis obuhvata oboljenja polineuritisa u više dimenzije kao akutna, inflamatorna, idiopatska, alergijska forma ili sindrom Gilen-Bareov.Uzrok nastanka može biti imunski mehanizam, humoralni i celularni imuni odgovor, virusni ili zbog nekih noksi kao porfirija i drugi.

Simptomatologija:
Početak bolesti se manifestuje sa febrilnom epizodom, ali glavni simptom je mišićna slabost koja zahvata glavu, trup i ekstremitete sa zanimljivim karakteristikama.Počinje sa ascendentnim tokom sa nogama i zahvata sve proksimalne delove do paralize facijalnog nerva.
Takav tip oboljenja naziva se ascendentni ili Landryjev tip.Retko su zahvaćeni istovremeno svi mišići.Kod descendentnog tipa su zahvaćeni i disajna muskulatura koji može da dovodi do insuficijencije i paralize disanja.Značajna je razlika od polineuropatije gde su zahvaćeni distalni mišići.Kod ove bolesti svi mišići ekstremiteta podjednako slabe, javlja se mlitavost i progrediranjem bolesti budu ugašeni.Bolest počinje sa bolovima u butinama, ledjima pretežno noću sa parestezijom koji u kasnijem toku bolesti nestaje.Javljaju se i vegetativni poremećaji tahikardija, kolebanja krvnog pritiska, hiperhidroza, promena boje kože.Sekvele su teže ukoliko se radi o težem ili akutnom obliku.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EMNG (elektromioneurografija), laboratorijska analiza.

Lečenje:
Svakako zahteva hospitalno lečenje zbog specijalne nege respiratornih puteva, sekundarne infekcije zatim sklonosti nepokretnih bolesnika dubokim venskim trombozama.Primenjuju se odgovarajuće doze heparina zatim davanje imunoglobulina.Posle akutne faze radi se fizikalna terapija, sprečavanja kontrakture.Dužina oporavka zavisi od težine oboljenja i starosti bolesnika.Često je potrebno 1-2 godine za oporavak, mogući su i komplikacije kao embolija pluća.

POSTAVI ODGOVOR