Tikovi

0
462

tikoviTikovi su nevoljni pokreti u različitim vremenskim intervalima, koji mogu biti praćeni fenomenom nevoljne vokalizacije.Pojačavaju se usled psihičke napetosti, stresa, odbojnosti, lekova koji deluju stimulativno na CNS.Mogu da zahvataju jedan mišić ili deo tela  koji su kratki, brzi pokreti a nekad sa produženom kontrakcijom.Etiološko gledano mogu se podeliti na:Fiziološke tikove, manirizme, na patološke, idiopatske, simptomatski tikovi sa hromozomskom aberacijom, mentalne retardacije, cerebrovaskularne bolesti, traume glave, metabolički poremećaju.Različite navike kao sisanje palca, grickanje noktiju, čačkanje nosa, aerofagija, dodirivanje genitalija.Tikovi se još mogu podeliti kao akutni tranzitorni tikovi koji se javljaju u detinjstvu slabijeg intenziteta i često su prolazne u vidu treptanja, šmrkanja, prečišćavanja grla i krikovi.Hronični tikovi su ustaljenog intenziteta tu spada Gilles de la Tourette sindrom, gde se vidi u nalazu  EEG nenormalnosti i dopaminski poremećaj-lučenje hemijske supstance u mozgu.Simptomatologija ove bolesti je kombinacija motornih i vokalnih tikova sa promenljivosti   tikova-žmirkanje, klimanje glavom, vokalizacije.Nekad sa eholalijom (nevoljno ponavljanje tudjih reči), kopropraksija (prisilno psovanje), kompulzivno ponašanje, nemogućnost održavanja pažnje, poremećaj spavanja.

Lečenje:
Zavisi od trajanja poremećaja.Ako tik ne traje više od mesec dana nije potrebno nikakvo lečenje.Tik može da se leči na više načina: primenjuje se psihoterapija, reedukaciona terapija, psihomotorni  (vežbama) i medikamentozno.Hronični motorni tikovi se leče davanjem dopaminskim antagonistima, antidepresivima, psihostimulansima sa vežbama relaksacije i psihoterapije.

POSTAVI ODGOVOR