Mikroftalmus

0
252

Mikroftalmus označava-malu očnu jabučicu.Može biti hromozomska aberacija mutacijom gena, ili u sklopu sa nekom sindromom ili anomalijom.Može se javiti kod neke intrauterine infekcije kao što je toksoplazmoza, rubeola ili kod suvišnog konzumiranja trudnice alkoholom ili nekim hemijskim serdstvima.Mikroftalmus može biti jednostran ili obostran.Razlikuje se nekoliko vrsta mikroftalmije a to zavisi od veličine očne jabučice, i smanjenja aksijalne dužine.
Od najtežeg oblika je kada očna jabučica sa prečnikom korneje manjim od 4 mm a aksijalna dužina manja od 10 mm na rodjenju.
Lakši oblik je blago smanjenje aksijalne dužine očne jabučice.Mikroftalmija može imati i posledice kao što je poremećaj vida, kao suženo vidno polje.
Dijagnoza se postavlja na osnovu ultrazvuka, C.T-a (kompjuterizovana tomografija) i N.M.R-a (nuklearna magnetna rezonanca) mozga.
Lečenje:kod težih oblika uradi se okuloplastična operacija, očne proteze.Kod lakših oblika se koriguje poremećaji vida.Ako je jednostrani mikroftalmus važna je zaštita zdravog oka.

POSTAVI ODGOVOR