Hemofilus influenze-Haemophilus influenzae

0
1326

hemofilus-influenzeRod hemofilus spada u gram negativni bakterijum za čije kultivisanje je neophodan krv, ima spoljašnju membranu i produkuje endotoksin.Spada u kapljičnu infekciju, izvor zaraze je čovek koji kapljice izbacuje iz nazofarinksa.

Patološki (medicinski) značaj

Hemofilus influenze je bakterija koja prouzrokuje čitav niz oboljenja, kao gnojni meningitis najčešće je bolest odojčadi i male dece, retko se javlja kod odraslih.Bolest može početi na dva načina.Prvi se odvija sa respiratornim oboljenjima.Nakon drugog do trećeg dana javlja se afekcija CNS-a u vidu letargije, rigiditet, iritabilnost i čvrsta fontanela.U ređim slučajevima može se početi septični šok, nekad sa osipom i sa učestalim konvulzivnim napadima.
Hemofilus influenze može da prouzrokuje :upalu pluća, upalu hrskavičnog poklopca u grlu (epiglotis),Otežano disanje,gušenje, sepsu tj. prisustvo bakterija u krvi što dovodi do visoke temperature, otežano disanje, povraćanje upalu zglobova, konjuktivitisa, zapaljenje ušiju, sinusitisa.
Mikrobiološka dijagnostika
Izoluje se iz brisa grla i nosa, krvi, likvora i sputuma.Zahteva laboratorijsku identifikaciju sa određenom antibiogramom.
Lečenje: danas se primenjuju cefalosporini treće generacije, zbog porasta rezistencija na Penicilin.Može se dati i Hloranfenikol u kombinaciji sa Ampicilinom.Terapija je najefikasnija sa primenom antibiograma.

POSTAVI ODGOVOR