Zapaljenje Grkljana(Laryngitis)

0
351

Akutno zapaljemje grkljana se najčešće nadovezuje na prethodna zapaljenja nosa i ždrela, ali se može javiti i primarno. Uzročnici su: virusi ali, mogu i druge klice.
Pored opštih simptoma koji su zajednički kod svih oboljenja gornjih disajnih organa za laringit je karakteristična pojava promuklosti a naročito dvoglasnog kašlja, (kašalj kao lavež pasa).
Pri nezi treba naročitu pažnju obratiti da vazduh u sobi ne bude suv-već vlažniji, da bi se suzbilo nadražalj za kašalj.
Kašalj treba suzbijati sa davanjem lekova za smirivanje. Nešto malo može se pomoći i tople, suve obloge oko vrata.
Pseudokrup je naročit oblik laringita koji se vidja, kod neuropatske dece. Dete u toku dana pokazuje znake nazeba, promuklost a u toku noći dodje do napada otežanog disanja, se stridorom, kašljem i lavež pasa,gušenjem pa čak i cijanozom. Daje dramatičnu prestrašenu sliku.Napad traje kratko vreme, simptomi se brzo ublaže, dete se povrati i počinje da diše normalno. Pseudokrup mnogo liči na difterijski krup. Kod difterijskog krupa postoje pseudomembrane u grkljanu, koji dovodi do sužavanja grkljana i teškog disanja sa stridorom. On nikad ne nastupa, kao što je slučaj kod pseudokrupa. Mehanizam nastojanja je sasvim drugačiji. otečenost sluzokože, usled zapaljenja kod osetljivog deteta do spazma mišića i suženja grkljana. Čim prestane spazam, disnje je sasvim slobodno.

POSTAVI ODGOVOR