Zapaljenje Bronhiola (Bronchiolitis)

0
368

Bronhiolit je jedno od najtežih oboljenja disajnih organa,ljavlja se kod novorodjenčadi i odojčadi. Zapaljenje zahvata najsitnije ogranke dušnica (bronhiole) na mestu gde prelaze u plućne alveole. Usled zapaljenja bronhiole ispune se sekretom, koji sprečava prolaz vazduha  u alveolu i onemogućuje disanje u većem delu pluća. Ako je veći broj bronhiola zahvaćen, bolest će se razvijati sa težim simptomima. Bolest se javlja naglo sa visokom temperaturom, obično posle prethodnog virusnog oboljenja gonjih disajnih organa. Dete je malaksalo i mlitavo. Nema snage da sisa, disanje je ubrzano, površno i otežano, uz jačanje ekspirijuma.
Otežano disanje (dispnoja) se poznaje po širenju nosdrva, uvlačenju medjurebarnih prostora, nadključnih i podključnih jama, kao i jugularne jame. Dete je bledo ili cijanotično. Pri lečenju je važna nega i ishrana. Lečenje je kao kod zapaljenja pluća.

POSTAVI ODGOVOR