Piogeni Apsces jetre

0
240

piogeni_apsces_jetreApsces jetre je retko oboljenje najčešće uzrokovano gastrointestinalnim, a ređe sistemskim infekcijama.
Uzrok nastanka
Uzročnici mogu biti bakterije, paraziti i gljivice. Bakterije u jetru mogu da prodru na više načina: venom portom, ascedentnim holangitisom, hepatičnom arterijom, direktnim širenjem zapaljivog procesa, unošenjem bakterija prilikom povrede prednjeg trbušnog zida. Abdominalna zapaljenjska oboljenja koja dovode do apscesa u jetri su apendicitis, pankreatitis, ulcerozni kolitis, peritonitis, a najčešće bakterijska infekcija hepatobilijarnog stabla i žučne kesice.
Klinička slika
U kliničkoj slici se može ispoljiti akutna simptomatologija: povišena septična temperatura, bol u desnom hipohondrijumu, subikterus ili ikterus ( žutica). Jetra je uvećana, palpatorno bolna, slezina uvećana i meka. Ukoliko se ne leči, apsces se može uvećati i prodreti u pleuru, plućni parenhim, bronh. Perforacija u bilijarno stablo dovodi do drenaže apscesa. Perforacija u trbušnu duplju je teška i često fatalna komplikacija.
Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog nalaza, laboratorijskih analiza, ultrazvuka, CT-a (kompjuterizovana tomografija).
Lečenje
Veliki apscesi i multipli u jednom režnju se leče hirurški. Solitaran apsces manjih dimenzija može se drenirati perkutanom trashepatičnom punkcijom.

POSTAVI ODGOVOR