Clostridium difficile

0
107

Clostridium difficileIzaziva pseudomembranozni kolitis.Rod čini brojne bakterijske vrste.To su gram pozitivni bacili.U preparatima kulture vide se kao tanki štapići.Dugotrajna antibiotska terapija širokog spektra može dovesti do disbioze crevne flore i razmnožavanja bakterija.Značajan rizik je prenošenje preko spore jer preživljavaju i u nepovoljnim uslovima.Naročito u bolnicama izmedju bolesnika.
Klinička slika:
Simptomi mogu da se jave u toku primene antibiotika nakon duže primene ili posle terapije oko 10 dana.Simptomi su: proliv sa ili bez krvi, grčeviti bolovi, povišena temperatura, dehidratacija, električni disbalans, toksični megakolon, šok ili mentalni poremećaj.
Dijagnoza:
Radi se test na clostridijum difficile u stolici, koprokultura, endoskopski nalaz, značajna je klinička slika.
Lečenje:
Primenjuje se infuziona terapija zbog dehidratacije, radi nadoknada tečnosti i elektrolita.Lekovi za smirivanje peristaltike.Preparati lactobacila za uspostavljanje crevne flore.Daje se Vankomicin ili Metronidazol.Retko ali u fulminantnom obliku potreban je hirurški zahvat.

POSTAVI ODGOVOR