Korozija jednjaka

0
240

Korozija jednjaka uglavnom nastaju kod pokušaja samoubistva.Intoksikacije mogu biti kiselinama  (sirćetna, horovodenična) i bazama (kamena soda).
Klinička slika:manifestuje se u zavisnosti od vrste intoksikacije.Kiseline izazivaju koagulacionu, a baze kolikvacionu nekrozu.Kiseline lediraju želudac a baze dovedu do spazma kardije sa jako oštećenjem jednjaka.Simptomatologija je veoma burna sa raspadnim grudnim bolom, stalnim povraćanjem, mučninom, nemogućnost gutanja, hipersalivacijom do razvijanja šoka.
Nastaje hipotenzija, slab puls, otok laringsa, otežano disanje.Nakon 24 časa razvijaju i znaci insuficijencija bubrega, jetre i drugi metabolički poremećaji.Ukoliko bolesnik to stanje preživi ostaje poremećaj gutanja.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijske analize, nakon 14-20 dana uradi se ezofagoskopija.
Lečenje:posle intoksikacije može pokušati neutralizaciju, sa malo uspeha za kiseline daju se antacidi, magnezijum oksid a za baze daje se limunov sok.Bolesnik se odmah hospitalizuje.
Terapija je tretman šoka primenjuju se analgetici, antibiotici, kortikosteroidi, parenteralna rehidratacija i ishrana.Pod kontrolom ezofagoskopa se dilatira stenoza, bužiranjem različitog promera.

POSTAVI ODGOVOR