Kardiospazam

0
225

Kardiospazam spada u oboljenje jednjaka sa hipomotilitetom.Karakteristično je odsustvo peristaltike jednjaka i grč kardije (početni deo želuca).Usled dužeg trajanja takvog stanja, nastupa dilatacija  jednjaka iznad kardije.Može da nastaje zbog poremećaja akta gutanja, spazma muskulature kardije, degeneracije izvesnog broja ganglijske ćelije.
Klinička slika:bolest počinje sa intermitentnim disfagijskim smetnjama otežano gutanje, da bi se kasnije postala izražajnija.U potpunoj kliničkoj slici, zbog zadržavanje hrane u proširenom delu jednjaka, iznad kardije izražena je disfagija, regurgitacija, vraćanje hrane, fetor ex ore ( zadah iz usta), osećaj pritiska iza grudne kosti.Zbog pritiska proširenog jednjaka sa ostacima hrane razvija se simptomatologija od strane srca i disajnih organa.Bolesnik gubi na težini zbog poremećene ishrane.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i radiografskog ispitivanja, ezofagoskopije.
Lečenje:sprovodi se hirurško i konzervativno lečenje.Bužiranjem se postižu dobri rezultati.Ukoliko ti rezultati nisu zadovoljavajući, pristupa se hirurška metoda  Heller-ova operacija.

POSTAVI ODGOVOR