Fiedlerov miokarditis

0
264

Akutni izolovani ili primarni intersticijalni miokarditis (idioptaski). Javlja se u djece od 6 mjeseci do 2 godine starosti.

Tok bolesti je nagao, dojenče za nekoliko sati postaje težak bolesnik: dispnoičan, blijed sa upornim kašljem, cijanotičan. Temperatura je umjereno povišena, tahikardija, galop i poremećaj srčanog ritma. Dolazi do srčanog popuštanja sa pojavom plućnih krepitacija, hepatomegalijom i edemima. Bolest ima maligan tok, prije ili kasnije dovodi do smrti sa znacima srčanog popuštanja.

Patohistološki:

difuzna intersticijalna infiltracija – limfociti, plazmociti, neurofili i rijetke džinovske ćelije.

Rtg. srca i pluća – kardiomegalija, EKG-ljevotip, ponekad i blok lijeve grane.

POSTAVI ODGOVOR