Pejsmejker

0
546

PejsmejkerSrce stvara ritmične kontrakcije usled električnih impulsa.U desnoj pretkomori srca pomoću specijalnih ćelija koje su organizovane kao  “ sinusni čvor „-odnosno prirodni pejsmejker.Stvoreni električni impulsi se šire kroz tkivo pretkomora zatim kroz AV čvor, koji  je put  od pretkomora ka komorama, dok na kraju kroz specijalne ćelije Hisovog snopa u levu i desnu srčanu komoru.Otkucaj srca tokom dana iznosi od 60-80 u minuti, dok otkucaj tokom sna je od 40-60 u minuti.Ukoliko srce ne radi adekvatno to bi značilo da je frekvencija previše niska ili su izmedju dva otkucaja pauze velike, nastaje smanjen preliv krvi u vitalne organe na prvom mestu je mozak i nastaje niz tegoba kao:nesvestica, brzo zamaranje, osećaj slabosti, umor do gubitka svesti.

Pejsmejker kao proteza

Pejsmejker je najsavršenija proteza-kardiostimulator, spoj medicine i elektronike.Električne impulse proizvodi generator i preko elektroda se prenose do srca, tako se povećava srčana frekvencija do zadovoljavajućeg nivoa.Današnji najsavremeniji pejsmejkeri traju i preko desetak godina zaslugom Jodo-litijumskoj bateriji.
Pejsmejker se ugradjuje u lokalnoj anesteziji potkožno u desnu ili levu potključnu regiju pomoću RTG aparata, gde se vrši incizija na koži i prepariše se vena cephalica i kroz nju se uvlači elektroda u desnu komoru, pretkomoru ili u obe šupljine gde se fiksiraju.Može da se uradi i na drugi način punktira se neka velika vena i ubaci se elektroda i spaja se sa generatorom, koji se se usadjuje u mali džep ispod kože i povezuje sa elektrodama uvedenim u srce.Implantacija pejsmejkera traje oko pola sata što zavisi od gradje bolesnika, broja elektoda i od tipa pejsmejkera.Posle operacije bolesnik ostaje još nekoliko dana u bolnici.Zbog mogućnosti pomeranja elektroda u srcu potrebno je strogo mirovanje  bar 24 časa.

Prilikom otpusta bolesnik dobija odštampanu karticu tzv. Evropsku identifikacionu karticu pejsmejkera.Kod nekih tipova čak i magnetnu karticu, gde su podaci o implantaciji elektronski upisani sa još  drugim relevantnim podacima koji sadržava: Naziv ustanove, kardiolog koji je radio operaciju.Kod bolesnika kome je uradjen pejsmejker dobija legitimaciju uredjaja-karticu, koji uvek treba da nosi sa sobom.(zbog nepredvidjenih zdravstvenih problema).Bolesnik treba da odlazi na previjanje rane, koji se vrši na treći dan a konci se skidaju posle desetog dana.Pejsmejker se kontroliše-otkucaj se proverava na programirane frekvencije koja se kreće od 50-70 u minuti.Prva kontrola se zakazuje za mesec dana, zatim nakon šest meseci ukoliko je sve u redu.Retko se dešavaju komplikacije kao što je infekcija lože pejsmejkera, fascikulacija ali se lako rešavaju.Kada baterija pejsmejkera počinje davati znakove slabljenja na kontrolama se registruje i tada se vrši zamena generatora.Baterija ne otkazuje naglo već traji i preko jedne godine.Nakon otvaranja lože iznad starog pejsmejkera odvoji se od elektrode  (koja ostaje u srcu) , i novi pejsmejker poveže se sa elektrodom i zatvori se operacioni rez, zatim se zakazuju kontrole.

Informativno o Pejsmejkerima

Postoji tri tipa:
-Antibradikarni  se ugradjuje kada srce sporije kuca ili su pauze izmedju otkucaja duže od tri sekunde.
-Defibrilatori se ugradjuju sa poremećajem srčanog ritma, koji strujnim udarom prekidaju poremećaj i uspostavlja se normalan srčani rad.
-Treći tip je resinhronizacioni kod izrazite srčane slabosti i nesinhronim radom desne i leve polovine srca.
Aparat je od 40-150 g. zavisi od tipa.Bolesnik sa ugradjenim pejsmejkerom ako nema dodatne zdravstvene tegobe može da živi normalan život, uključujući i seksualne aktivnosti.Kada je reč o dijagnostici ne mogu da rade snimanje  nuklearnom magnetnom rezonancom-(NMR).Ostale dijagnostičke metode su na rasopolaganju kao ultrazvuk, RTG, Skener.Može biti problem kod prelaza javih ustanova-prolaz kroz detektore metala jer će alarm da se aktivira.Mobilni telefon treba da se koriste sa suprotne strane.Ali zato sve kućne aparate mogu koristiti čak i mikrotalasnu pećnicu.

Dijagnostika:

Uglavnom EKG pregled je dovoljan da se utvrdi da li je potrebno ugraditi pejsmejker, ali pored toga radi se još 24 časovna dinamska elektrokardiografija poznat kao Holter monitoring.Na osnovu ovih pregleda već iskusan kardiolog može da utvrdi potrebu pejsmejkera.
Pejsmejkerom ne može se pomoći bolesnicima kojima srce radi ubrzano ili preterano preskače.Tu se preporučuje druge terapijske metode.

POSTAVI ODGOVOR