Urodjene anomalije bubrega

0
802

Urodjene anomalije bubregaUrodjene anomalije su nenormalnosti u razvoju sa kojima se beba radja.Teška anomalija bubrega ispoljava se smanjenom količinom amnionske tečnosti, jer ova tečnost nastaje iz urina fetusa.Smanjeno stvaranje urina zbog teške opstruktivne uropatije ili agenezije bubrega dovodi do nastanka oligohidramniona koji se može videti UZ-om.Ovaj poremećaj može da se javlja izmedju 28. i 32 nedelje trudnoće.Prisutna je hipoplazija pluća jer nedostatak amnionske tečnosti sprečava normalnu ekspanziju pluća.Pojava oligohidramniona pre 20. nedelje trudnoće ima lošu prognozu sa smrtnim ishodom unutar nekoliko sati od rodjenja, zbog hipoplazije pluća.Kada se oligohidramnion razvija posle 32. nedelje trudnoće razvoj pluća je završen i plućna funkcija  će biti normalna.Izmedju 12. i 15. nedelje trudnoće se već može videti bešika fetusa, kada počinje aktivno lučenje urina.
-Anomalija broja bubrega se odnosi na nedostatak jednog ili oba bubrega ili prekobrojne bubrege.Agenezija oba bubrega je retka i uvek je smrtonosna.Novorodjenčad vremenski malo živi.Dijagnoza se potvrdjuje scintigrafijom bubrega.Prekobrojni bubrezi su retki.
-Anomalije veličine bubrega, može biti jednostrano ili obostrano.Hipoplazija bubrega je retko stanje u kome je bubreg mali sa smanjenim brojem nefrona ali histološki je normalna.Ako postoji hipertrofija drugog bubrega prognoza je dobra.Obostrana hipoplazija bubrega ima lošu prognozu.Kod dece sa izraženom insuficijencijom bubrega nastaje smrt posle kratkog vremena.
-Anomalija položaja bubrega (ektopije).Može biti jednostrano ili obostrano.Dijagnostifikuje se UZ-pregledom, bubreg je u ilijačnoj jami ili duboko u karlici.Solitarni bubreg u karlici praćen je komplikacijama kao hidronefroza usled opstrukcije u predelu ureteropijeličnog vrata i infekcijom.
-Unakrsna ektopija redje se javlja, bubrezi su spojeni tako što je ektopični bubreg smešten niže i medijalno od normalnog položaja.Prisutan je vezikouretralni refluks.
-Potkovičast bubreg (ren arcuatus) je anomalija u kojoj su bubrezi spojeni donjim polom.Bubrežne karlice u ovoj anomaliji su uvek odvojene, a ureteri su normalni.Ova mana je praćena razvojem hidronefroze i infekcijama bubrega.

POSTAVI ODGOVOR