Na koji način se dijagnostifikuje dečja astma

0
142

Na koji način se dijagnostifikuje dečja astmaZa postavljanje tačne dijagnoze astme postoji veliki broj testova, kojima pneumolog može dati tačnu dijagnozu.Na prvom mestu su anamnestički podaci, fizikalan pregled, RTG pluća, Spirometrija, alergo testovi, bronhoprovokativni test, telesna pletizmografija-ispitivanje kompletne plućne funkcije, puls oximetar, gasne analize.
Neke testove mogu se raditi kod kuće, dok neki zahtevaju odlazak u specijalističku ustanovu.
U kućnim uslovima može da se koristi PIKFLOUMETAR, to je aparat koji se koristi za grubu procenu stanja deteta sa astmom.Razlikuje se od spirometrije jer tamo se meri više parametara plućne funkcije, dok kod PIKFLOUMETRA se meri samo jedan parametar merenje vršnog ekspirijumskog protoka PEF tj. dnevna varijabilnost dečje astme.U periodima bez tegoba svakodnevnim merenjem PEF-a 2X na dan stiče se uvid kolika je najbolja ostvarena vrednost PEF-a.To će kasnije služiti kao orijentacija za vreme napada astme.Kada dete kašlje može da uporedi sa svojom najboljem vrednošću.Zatim treba da uzima lek obično to bude Salbutamol i ponovo treba da izmeri PEF potom može da proceni odgovor na terapiju.Na taj način može da kontroliše svoj bolest i bez odlaska kod lekara.Kada je pad vrednosti PEF-a velik znači da nema odgovora na primenu leka i dete ipak treba odvesti kod lekara.
PIKFLOUMETAR može pomoći da se utvrdi, da li se astma pogoršava čak i pre nego što se javljaju simptomi.
Od pulmologa treba tražiti akcioni plan u pismenoj formi.Treba da su uputstva jednostavna za razumevanju i primenu:
*uzimanje lekova kada je astma kontrolisana
*pratnja astme kod kuće
*kod pogoršanja astme šta treba uraditi
*koji su okidači astme koji pogoršavaju stanje
*šta treba uraditi prilikom vežbanja, kada se ide u školu ili u posebnim situacijama
*kada treba pozvati lekara?

POSTAVI ODGOVOR