Senzorna integracija

0
50

Senzorna integracijaSenzorna integracija je proces organizovanja čulnih informacija.To je neurološki proces, koji omogućava primanja, organizovanja, modulacije, registrovanje, informacije koji dolaze u naš mozak kroz naša čula.Izbalansirana obrada omogućava da smo skladni sa okolinom.
Svet oko sebe doživljavamo uz pomoć sedam čula (sluh, vid, miris, ukus, dodir) i još postoji dva čula koja se zovu proprioceptivno koji se nalaze u zglobovima i vestibularno čulo ravnoteže.Pravilno funkcionisanje ovih sedam čula omogućuju nam najbolje odluke sa datom situacijom.Kada zbog nekog razloga dolazi do poremećaja senzorne obrade nastaje sniženo ili preterano osetljivost u nekom od senzornih modaliteta i narušava se ravnoteža čulnog doživljaja.Problemi nastaju u zavisnosti u kojem čulu je reč.
Cilj tretmana senzorne integracije da se poboljšava efikasnost kojom nervni sistem obradjuje i koristi senzorne informacije, da bi dete bolje funkcionisalo.Ti odgovori se ogledaju na poboljšanju pažnje, veštine, ponašanja.
Deca sa poremećajima senzorne integracije su sa preprekama koji sputavaju, daju lošu sliku o sebi i izolaciju.Ova deca ne obraćaju pažnju na socijalne znakove.Postaju previše energična, gruba, agresivna, impulsivna, plašljiva, ne mogu da sede mirno, imaju teškoće sa učenjem.
Terapija je pogodan za osobe sa autizmom, poremećajem koncentracije, govornim teškoćama, smetnjama u učenju, problemima u ponašanju.Ova vrsta terapija se sprovodi u senzornoj sobi i zasniva se na stimulaciju čula gde postoji poremećaj.Tu rade logopedi, defektolozi sa stručnom znanjem svakog pojedinca.
Soba je napravljena sa sigurnom okruženjem svim elementima koju mogu upotrebljavati po svojim potrebama.Sa stimulacijom čula omogućava se osobama sa poremećajem senzorne integracije da postignu emocionalni balans.

POSTAVI ODGOVOR