Fizička aktivnost kod šećerne bolesti

0
745

Fizička aktivnost kod šećerne bolestiFizička aktivnost pruža zadovoljstvo, samopouzdanje, bolji san, opuštenost, susret sa novim ljudima.Kod šećerne bolesti prilikom fizičke aktivnosti potreban je oprez, naročito ako je vrednost šećera u krvi prilično visoko.Tada treba proveriti ketone u krvi i u mokraći i zaustaviti vežbanje.To važi kada se pojavi nesvestica, bol u grudima, znojenje, umor.Naprezanje kao dizanje tegova je zabranjeno kod osobe sa dijabetesom kod retinopatije, oštećenja očne pozadine, perifernih živaca, krvnih žila, opterećenja stopala.Kod šećerne bolesti postoji opasnost za vreme vežbanja kada nivo šećera u krvi padne-snižava se jer izaziva hipoglikemiju.To može da se dogodi osobama koji uzimaju isulin ili takve lekove koji potiču lučenje insulina, dok kod ostalih koji se leče primerom radi Metforminom, Gluforminom takve opasnosti ne postoje.Organizam kod šećerne bolesti treba pripremiti za fizičku aktivnost pre i nakon vežbanja.Kod sebe imati uskladjen obrok i lekova ukoliko se radi o dužoj aktivnosti-treba meriti glukozu u krvi i imati kod sebe glukagon.
Korisno je nositi sa sobom „oznaku“ da je šećerni bolesnik.Fizička aktivnost-vežbanje uvek sprovoditi u toku dana, a nikako ne kasno uveče, zbog toga što ne bi nastala noćna hipoglikemija.Ukoliko u krvi vrednost šećera suviše padne treba prilagoditi doziranje leka.Ako iz zdravstvenih razloga treba prekidati fizičku aktivnost, treba se prilagoditi novim okolnostima, i na novi način dalje krenuti.Uvek je dobro znati regulaciju glukoze, krvni pritisak, lipidni status, telesnu težinu.Ti podaci služe za dobro zdravlje vašeg organizma.

POSTAVI ODGOVOR