Dijabetesna ketoacidoza

0
216

Dijabetesna ketoacidozaDijabetesna ketoacidoza (DKA) je težak metabolički poremećaj i najteža akutna komplikacija kod bolesnika sa dijabetesom.Može da se javi kod oba tipa šećerne bolesti.Dijabetesna ketoacidoza nastaje smanjenjem insulina u serumu i kao odgovor organizma počinje da sagoreva masne kiseline-proizvodeći kisela ketonska tela, (zakišeljavanje krvi), koji daje razne komplikacije.Može biti i prvi simptom nedijagnostikovanog dijabetesa, loša insulinska terapija, prisustvo još nekog oboljenja kao stanja infekcije, temperature, upala pluća, gastroenteritis, infekcija urinarnog trakta.Kod dece može isto da se pojavi usled hladnoće, temperature ili kod raznih infekcija.
Dijabetesna ketoacidoza je urgentno stanje bez terapije dovodi do smrti.Zahteva hitnost sa insulinom i intravenoznim rastvorima-prati ga povećana koncentracija ketona u krvi od >5mmol/l.Kod dijabetesne ketoacidoze smanjen je nivo koncentracije cirkulišućih insulina i protećih nivoa koregulatornih hormona glukagona, kortizola, hormona rasta, kateholamina te hormonalne promene dovedu do metaboličkih stanja.
-Hiperglikemija nastaje zbog smanjenog iskorišćenja glukoze u neadekvatno regulisanju insulinske terapije.Zbog nedostatka insulina i nivoa glukagona povećava se stvaranje glukoze u jetri (u normalnim uslovima sprečen je insulinom).Hiperglikemija izaziva izlazak vode iz ćelije naknadni razvoj unutarćelijske dehidratacije i hiponatremije uz nagomilavanje tečnosti u ekstraćelijskom prostoru koja utiče na pojačanu diurezu.Visok nivo glukoze prelazi u mokraću iz organizma oduzima vodu i rastvorljive materije ( natrijum, kalijum), s time nastaje poliurija, dehidratacija, žedj i polidipsija.U tkivima smanjuje se tečnost i veće zadržavanje glukoze u plazmi.
-Nastaje povećena proteoliza i nivo sinteza se smanjuje.
-Povećava se lipoliza i produkcija ketona.Kao krajnji rezultat ovog stanja nastaje velika hiperglikemija sa metaboličkom acidozom.
Klinička slika: Je podeljena po stadijumima postoji tri stadijuma.
Prvi stadijum: ketonurija ili acetonurija je karakteristična za početak.U krvi povišen nivo ketonskih tela takodje i u mokraći.Oseća se u dahu miris acetona.
Drugi stadijum: javlja se ketoacidoza, hiperketonemija i ketonurija sa dehidratacijom uz očuvan svest.Mogućnost somnolecije.
Treći stadijum: nastaje dijabetesna koma, izražena dehidratacija, acidoza, hiperketonemija, ketonurija i gubitak svesti.
Simptomatologija:
Hiperketonemija, hiperglikemija, metabolička acidoza, naglašen žedj, muka i povraćanje, bol u stomaku, otežano doboko disanje drhtajućeg karaktera to je Kusmaulovo disanje.Konfuzija, letargija sve do kome.
Prevencija:
Kod osobe koji imaju dijabetes treba da se pridržavaju odredjenih pravila, saveta, dopunsko obučavanje, treba da je nivo šećera pod kontrolom, dijetalna ishrana, i dosta fizičke aktivnosti.
Terapija:
Kod dijabetične ketoacidoze glavna terapija je zamena izgubljene tečnosti i elektrolita uz regulisanja visokog nivoa šećera u krvi i davanje insulina.Prijem na odelenju za intenzivnu negu, gde se sprovodi nadoknada tečnosti, insulina, elektrolita i korigovanje acidobaznih poremećaja tj.kalijuma, bikarbonata, fosfata i magnezijuma.
Ostale mere:
Mogu da se primenjuju antibiotici zbog infekcije oksigenoterapija, transfuzija krvi ili plazme zbog hipotenzije ili izražene anemije.Lečenje kardijalnog ili cerebrovaskularnog insulta praćen cerebralnim ili moždanim edemom, koji može biti sa komom.Neophodna je stalna opservacija bolesnika.Kod moždanog edema daje se intravenozna primena Manitola i hipertoničnog salina 3%.Kod izražene dehidratacije daje se heparin intravenozno 24000 jedinice za 24 časa.

POSTAVI ODGOVOR