Primena insulinske pumpe u lečenju dijabetesa Tip-1

0
99

Primena insulinske pumpe u lečenju dijabetesa Tip-1Upotreba insulinske pumpe u lečenju dece mladjeg uzrasta i adolescenata.Dijabetes Tip-1 nasledjeni dijabetes je u neprekidnom porastu u dečjoj populaciji.Intenzivirana insulinska terapija kod mnoge dece ne daje rezultate.To se odnosi sa nestabilnim dijabetesom kod dece i adolescenata.Vrednosti HbAlc (glikoziranog hemoglobina), ukazuje da je dijabetes nekontrolisan.
Savremena metoda terapije dijabetesa insulinskom pumpom kontroliše bolest i sprečava nastup kasnih komplikacija kao što su slepilo, dijabetesno stopalo, bubrežna insuficijencija.
Insulinska pumpa je mali aparat manji od mobilnog telefona, sasoji se od rezervoara napunjenog brzodelujućim insulinom, malom pumpom koji radi na bateriju, i kompjuterskog čipa koji omogućava 24 -časovno automatsko ubrizgavanje odredjene količine insulina u tkivo.Ubrizgavanje insulina u tkivo vrši se putem tankog plastičnog katetera dužine oko 60 cm koji na svom kraju ima plastičnu kanilu kroz koju insulin prolazi.
Kanila za decu dužine 6 mm.Može da se smesti u područje abdomena, na butini.
Insulinska pumpa automatski ubrizgava insulin u toku 24 časa, u tkivo prema potrebama za svakog korisnika.Mala količina insulina (0,5H2IJ) ubrizgava se svakog časa to je bazalna doza.Ova doza održava šećer u željenom nivou izmedju obroka i noći.Pre obroka korisnik pritiskom na postojeći dugme programira pumpu Tj.količinu insulina potreban za obrok.Po ovom opisu imitira rad pankreasa.Dobro kontroliše glikemiju zatim vrednosti HbAlc to znači prosečne vrednosti šećera u prethodna 3 meseca, fleksibilnost i količinu obroka mogućnost za bavljenje fizičke aktivnosti i mirnog sna bez gubitka kontrole glikemije.

POSTAVI ODGOVOR