Prelomi distalnog okrajaka tibije

0
289

Prelomi_distalnog_okrajaka_tibijePotkolenicu sačinjavaju kosti tibia i fibula.Tibija je deblja i služi za nošenje terata težine, a fibula učestvuje u formiranju skočnog zgloba.Veliki broj preloma tibije je otvoreni prelom, kada okrajci kostiju vire napolje.Nastaje pri padu na stopalo i sila se prenosi vertikalno naviše i talus (skočna kost), deluje kao klin i lomi se okrajak tibije.Praćeni su oštećenjem mekih tkiva donjeg dela potkolenice i skočnog zgloba.

Klinička slika:

Manifestuje se bolom u predelu donjeg dela potkolenice, nekad i skočnog zgloba sa deformitetom, prisutan je otok, hematom, nesposobnost aktivnog pokreta, a pasivni pokret izaziva bol.Kod otvorenog preloma krajevi kostiju  probijaju kožu, postoji patološko pokretljivost (čuje se pucketanje -krepitacija).Česte su ozlede motorika i senzibiliteta stopala i ugroženost cirkulacije.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u više projekcija.

Lečenje:

Kod jednostavnih preloma, bez oštećenja zgloba, koji nisu povezani sa oštećenjem neurovaskularnih struktura vrši se zatvorena repozicija gipsanom imobilizacijom u vidu čizme, koji traje oko tri meseca.Hod sa štakama bez oslonca na povredjenu nogu.Kod otvorenih preloma daje se antibiotik sa AT zaštitom.Kod  preloma gde se ne može izvesti zatvorena repozicija postoji nestabilnost zgloba, ili oštećenje neurovaskularnih struktura radi se operativno lečenje pomoću klina ili pločica.
Prognoza uvek zavisi od vrste preloma i od udruženih povreda.

POSTAVI ODGOVOR