Mikroorganizmi

0
372

MikroorganizmiMikroorganizmi slobodnim okom nevidljivi organizmi, njihovo proučavanje moguć je uz mikroskop.U mikroorganizme spadaju: bakterije, gljive, alge, protozoe, klostridijum, virusi mada je njihova pripadnost  pitanje zbog svoje gradje.Mikroorganizmi po ekološkim faktorima imaju različitu ekološku valencu.Prema ishrani se dele: u odnosu na izvor energije, koriste energiju  sunčevog zračenja ili obezbedjuju energiju oksidacijom raznih organskih i neorganskih jedinjenja.U odnosu na izvor uglenjika dele se na: vršioce fotosinteze (alge), ili koriste organska jedinjenja (proteine, masti, ugljene hidrate) kao gljive, razne bakterije.Podela prema potrebama za vodom uglavnom su stenovalentni, neophodna je voda za njihov normalan život kao alge izuzeci su spore preko kojih se razmnožavaju i mugu da žive godinama bez vode.Kod bakterija nešto drugo oni zahtevaju vodu, izuzetak je corynebacterium otporan je na sušu, kao i neke gljive koji su u simbiozi sa algama i podnesu duže vreme nedostatak vode.U odnosu sa zahtevom kiseonika mikroorganizama dele se na: aerobne mikroorganizme, žive samo u prisustvu kiseonika (alge, gljive, protozoe, dosta bakterije).Zatim podela se vrši na anaerobne mikroorganizme koji opstaju bez kiseonika kao bakterije iz roda clostridium i protozoe.Dalja podela je na mikroaerofilni to su veći broj bakterija.Postoji i fakultativni anaerobni industrijski značajni bakterije, kao kvasac.Dalja podela se vrši prema temperaturi koji se deli na:mikroorganizme koji opstaju na vrlo niskim temperaturama od 0 do -30 C stepeni, to su stanovnici vode i zemljišta.Mikroorganizmi koji podnesu toplotu od 20-50 C stepeni  zatim oni mkroorganizmi koji rastu i razvijaju se na vrlo visokim temperaturama preko 60 C stepeni.Podela se vrši prema PH vrednosti dosta se razlikuju  bakterije koje tolerišu baznu, i acidorezistentni zatim neutralnu sredinu sa PH vrednošću 7 i većom, dok gljive vole kiselu sredinu PH manje od 7 to su acidotolerantni.Podela prema svetlosti mogu biti:

-Fotofilni-fotosintetski (hrolofil, karotinoidni pigmenti-alge, biljni flagelati)
-Fotoindiferentni-fototolerantni (gljive)
-Fotofobni bakterije koje se hrane organskom materijom ili je sintetišu hemosintezom.
UV zračenje je najletalnije dejstvo talasne dužine 260 nm. Kratki UV zraci mogu emitovati od strane sunca koji su letalni za mikroorganizme UV svetlosti od 220-320 nm.Hemijska jedinjenja raspolažu sa antimikrobnom dejstvom to su razne supstancije koji ubijaju ili sprečavaju njihov rast.To su: mikrobicidna dejstva koji ubijaju mikroorganizme baktericidi, fungicidi, viricidi zatim mikrobistatičko dejstvo sprečava rast mikroorganizama to su bakteriostatici, fungistatici, viristatici.
Gledajući njihove ekološke odlike i prilagodnost uslovima života mokroorganizmi su rasprostranjeni u svim sferama životne sredine.Nalaze se u vodi, zemljištu, vazduhu, prirodi, prostorijama, predmetima.

 

POSTAVI ODGOVOR