Kvantna medicina

0
181

Kvantna medicinaKod zdravog čoveka organizam je u harmoniji, nedeljiva celina.Sve ćelije u organizmu treba da rade skladno, da izmedju sebe komuniciraju i da saradjuju sa drugim ćelijama i sistemima.Organizam treba da bude uravnotežen-u balansu.Ljudsko telo je agregat brojnih ćelija koje neprestano rastu, razvijaju se, regenerišu, dele se i umiru.
Kvantna medicina je budućnost spoj elektronike, biofizike, fizike, kvantne fizike i mehanike.
Kvantni pregled može da detektuje poremećaje izmedju ćelije i molekule.Sinhronizovano komunicira sa svim ćelijama i sistemima.Treba da bude povezana sa talasnim sistemom, da nastaje vibracija na odredjenoj frekvenciji u medjusobnom skladu, da postoji komunikacija.To može vrlo dugo da traje, pa kasnije prelazi u fazu biohemijskih promena koji se registruju u laboratoriji ultrazvuku, RTG, Skeneru i dr.To se već naziva nastanak bolesti.Kvantni aparat registruje sve promene pre nastanka raznih simptoma:
*prati promene na nivou ćelije, tkiva, emocije, stresa, hormonskog disbalansa,hromozoma.
*testiranje intolerancije na namirnice
*testiranje lekova
*analiza vitamina, minerala, enzima, acidobaznog statusa,metabolizma, stanje holesterola,šećera idrugih laboratorijskih parametara.
*stanje imuniteta
*prisustvo patogenih mikroorganizama
Svaki živi organizam ima elektromagnetno informaciono polje, koji može da reaguje na spoljašnji elektromagnetno zračenje.Neke možemo da registrujemo toplota, muzika, svetlost dok emocije i misli ne možemo registrovati jer su elektromagnetni talasi.
Početak bolesti ne možemo svesno da osećamo jer još nema simptoma, ali metodom kvantne medicine se registruju.
Dijagnostika:
Nastanak bolesti može da se podeli u četiri faze.Informaciona faza je kada na telo deluju štetni uticaju iznutra i spolja, tada nastaje prekid u informacijama medju ćelija i CNS-u.
Klasična medicina to ne može da registruje.Zatim sledi energetska faza kada pacijent oseća slabost, nelagodnost, ali ta odstupanja sa klasičnom metodom se ne detektuje.Tek na trećem biohemijskom nivou nastaju vidljive promene pojedinim testovima, da bi četvrta faza bila sama bolest, oštećenje ćelija, tkiva, organa.
Kvantna terapija:
Na ćelijskom nivou kvantna terapija podiže energetski metabolizam u ćelijama, tkivima i aktiviše sintezu belančevina RNK i DNK.
Na nivo organizma popravlja imunitet, cirkulaciju, podmladjuje, relaksira organizam, koriguje rad svih organa i sistema, poboljšava varenje, metabolizam, rad endokrinih žlezda.
Slično deluju i druge metode:akupunkture, kineziologija, tai-chi, ajurvede, joge ili kombinacija ovih metoda.Termovizijski skener je sastavni deo kvantne medicine.Pokazuje dijagnozu na osnovu infracrvenog i toplotnog zračenja.Specijalnim kamerama se registruju promene u telu, dok laboratorijske analize ne potvrdjuju.
U kratkom vremenskom roku dobija se veliki broj informacija o zdravstvenom stanju pacijenta.Pregled je bezbolan, bez prethodnih priprema.Može da se primenjuje na svim populacijama stanovništva.Kvantna medicina je medicina 21.veka jer može da predupre bolesti u začetku što je od ključnog značaja.Radi preventive treba odraditi svaki godine po jedan pregled.

POSTAVI ODGOVOR