Ženska atletska trijada

0
106

Ženska atletska trijadaŽenska atletska trijada je sindrom koji se sastoji iz tri medjusobnog povezanog poremećaja:energetski deficit (niska telesna masa), smanjene gustine kostiju i poremećaj menstrualnog ciklusa.Nastaje zbog nedovoljnog unosa energije u odnosu na potrebu organizma.Sportistkinje često namerno drže dijetu, kao bi smanjili telesnu masu, ili čak koriste laksative, klizme, diuretike, povraćaju ili koriste razne preparate za mršavljenje.Nedovoljan energetski unos može da bude i posledica velike enegetske potrošnje u sklopu fizičke aktivnosti, ali se energetski unos ne povećava u dovoljnoj meri.Smanjena raspoloživa energija, nedovoljan unos kalcijuma, manjak unosa D vitamina hranom zatim nizak nivo estrogena dovodi do smanjene mineralizacije kostiju u periodu rasta i razvoja ili do demineralizacije kostiju usled čega nastaje osteopenija/osteoporoza i povećava se rizik za razne povrede i frakture.
Ženska atletska trijada najčešće se javlja kod sportistkinje koji se takmičarski bave sportom i to gde je vitkost tela značajna balet, gimnastika, umetničko klizanje.
Učesnici stručnog tima:svakako treba da bude multidisciplinarni tim lekar, endokrinolog, psiholog, nutricionista, trener i fizioterapeut.Oni po svojoj struci savetuju  i pomažu prilikom takmičenja i daju povoljne savete u vezi sporta.

POSTAVI ODGOVOR