Midol

0
277

midolMidol 100
(acetilsalicilna kiselina)
inhibitor agregacije trombocita
tablete
ATC B01AC06
Sastav
1 tableta sadrži:
acetilsalicilna kiselina 100 mg
Mehanizam dejstva i farmakokinetika
Midol 100 mg ispoljava antiagregacijsko delovanje i produžava vreme krvarenja. Ovi efekti posledica su
inhibicije enzima ciklooksigenaze u trombocitima, čime je onemogućena produkcija tromboksana A2
(TxA2). Tromboksan A2 je snažan endogeni pokretač agregacije trombocita i moćan vazokonstriktor.
Navedena dejstva acetilsalicilne kiseline su ireverzibilna i traju 7 do 10 dana, koliko i život trombocita.
Antiagregacijsko dejstvo acetilsalicilne kiseline koristi se u kardiologiji i neurologiji za sprečavanje
stvaranja tromba u arterijama vitalnih organa, kao što su srce i mozak, kod nestabilne angine pektoris i
cerebrovaskularne bolesti, kao i za sekundarnu prevenciju infarkta miokarda. U primenjenoj dozi, Midol
100 ne ispoljava ostala dejstva karakteristična za acetilsalicilnu kiselinu, tj. ne ublažava bol, ne deluje
antizapaljenski i ne snižava povišenu temperaturu.
Indikacije
Profilaksa šloga i infarkta srca kod:
• prolazne ishemije mozga (TIA)
• nestabilne angine pektoris
• operacija u vaskularnoj hirurgiji („by pass“), kao i
• sekundarne prevencije infarkta miokarda.
Doziranje i način primene
Za navedene indikacije uzima se 1 tableta (100 mg) dnevno. Lek je najbolje uzeti posle jela.
Neželjena dejstva
Gastrointestinalne tegobe: mučnina, gorušica, povraćanje, bol u stomaku i krvarenje.
Alergijske reakcije: ospa i bronhospazam (ne zavise od veličine doze), razlog su za prekid terapije.
Anemija: retko se javlja i to najčešće kod bolesnika sa nedostatkom
glukoza-6-fosfataze.
Giht: acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline, te kod osoba sa predispozicijom za
ovo oboljenje može da izazove akutni napad.
Kontraindikacije
Apsolutne kontraindikacije su: preosetljivost na acetilsalicilnu kiselinu, aktivne ulceracije u
gastrointestinalnom traktu, hemofilija i poslednja tri meseca trudnoće.
Relativne kontraindikacije su: primena kao antipiretika kod dece do 12 godina, trudnoća i dojenje, ulkus u
anamnezi, hemoragička dijateza i istovremena primena antikoagulantne terapije.
Nedelju dana pre planiranog operativnog zahvata ne treba uzimati acetilsalicilnu kiselinu jer produžava
vreme krvarenja.
Interakcije sa drugim lekovima
Kombinovanje sa indometacinom, ili drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, može dovesti do
međusobnog potenciranja ulcerogenog delovanja. Acetilsalicilna kiselina pojačava delovanje:
antikoagulanasa (povećava se rizik za spontana krvarenja), hipoglikemika (oralni antidijabetici, insulin),
metotreksata i sulfonamida.
Pakovanje
Kutija sa 20 tableta po 100 mg
Izvor:mojaapoteka.com

POSTAVI ODGOVOR