Tramadol

0
305

TramadolFabrički zaštičeni nazivi: Trodon, Tramal, Lumidol. Protradon
1 kapsula sadrži: 50 mg tramadol hlorida
1 ml kapi sadrži: 100 mg tramadol hlorida
1 injekcija sadrži: 50 mg tramadol hlorida u 1 ml injekcionog rastvora
1 injekcija sadrži: 100 mg tramadol hlorida u 2 ml injekcionog rastvora
SASTAV:
Tramadol je snažan sintetski analgetik centralnog djelovanja. Ispoljava podjednako dobro dejstvo, bilo da se primijeni oralno ili parenteralno.
MEHANIZAM DEJSTVA
Tramadol djeluje preko opioidnih receptora, ali mu se pripisuje i uticaj na serotoninske i noradrenalinske receptore. Od opioidnih analgetika se razlikuje po tome što nema depresivno dejstvo na centar za disanje i creijvnu peristaltiku. Djelovanja na kardiovasku- larni sistem su zanemarljiva u terapijskim dozama.
FARMAKOKINETIKA
Tramadol se dobro resorbuje poslije oralne primjene (oko 90%). Djelovanje se ispoljava za 20 – 30 minuta, i traje 3 – 6 sahatai. Biološka raspoloživost poslije oralne primjene iznosi oko 65%. Dobro prolazi u tkiva i hematoencefalnu barijeru. Prolazi kroz placentu. Poluvreme eliminacije je oko 6 sahata. Tramadol se skoro potpuno izlučuje putem urina a u malim količinama putem fecesa.
INDIKACIJE:
* Jaki akutni i hronični bolovi različite etioligije (tumori, traumatski bolovi, infarkt miokarda, neuralgie, hirurški zahvati)
* Kao adjuvantni analgetik kod raznih vidova regionalne anestezije, laparaskopije, litotripsije i inhalacione anestezije
* Bolovi u akušerstvu i kod dece
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Oralno:
Odrasli: 50-100 mg, maksimalno 400 mg dnevno
Djeca: 1 – 2 mg/kg Kapi se primjenjuju nerazblažene ili na kocki šećera (1 ml =40 kapi = 100 mg).
Parenteralno: Injekcije se primjenjuju kod odraslih i djece iznad 14 godina.
Primjenjuju se subkutano, intramuskularno ili intravenski.
Intravensku injekciju uvijek davati polahko ili razblaženu u infuzionom rastvoru.
Doze Tramadola su iste bez obzira na put aplikacije.
Pojedinačne doze su obično dovoljne za otklanjanje bola ali, ako dejstvo nije zadovoljavajuće, doza se može ponoviti za 20 – 60 minuta poslije oralne primjene, ili za 3 – 5 sahata kod parenteralne primjene.
KONTRAINDIKACIJE:
Preosjetljivost na tramadol, akutno trovanje alkoholom, hipnoticima, analgeticima ili psihofarmacima, trudnoća, dojenje, terapija MAO inhibitorima.
OPREZ !
Tramadol snažno utiče na psihofizičke sposobnosti. Bolesnicima koji su osjetljivi na opijate tramadol treba davati uz poseban oprez. Oprez je potreban kod djece do 14 godina.
NEŽELJENA DEJSTVA:
Pospanost, konfuzija, zamor, vrtoglavica, blaga hipotenzija, znojenje, mučnina, povraćanje.
KOD TROVANJA TRAMADOLOM…
Do trovanja tramadolom dolazi rijetko. Manifestuje se kao:
* depresija CNS-a, od sanjivosti (somnolencije) do dubokog nesvjesnog stanja (kome),
* popuštanje periferne cirkulacije,
* čujno disanje,
* mioza,
* konvulzije.
Kao lijek protiv konvulzija koristi se diazepam, a kao specifičan antidot nalokson.
INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Depresori CNS-a ……………………. potenciraju sedaciju
SAVJETI BOLESNIKU
Ne uzimati doze veće od propisanih.
Tramadol ima snažan uticaj na psihofizičke sposo- bnosti. Za vreme terapije ovim lijekom, zabranjeno je upravljati motornim vozilima ili mašinama.
Lijek čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, u originalnom pakovanju, van domašaja djece.
Izvor:zdravstvo.com

POSTAVI ODGOVOR