Amoksicilin kapsula

0
1873

amoksicilinAMOKSICILIN, 250 mg, kapsula, tvrda
AMOKSICILIN, 500 mg, kapsula tvrda

ŠTA JE LEK AMOKSICILIN I ČEMU JE NAMENJEN?
Amoksicilin je lek iz grupe antibiotika iz podgrupe penicilinskih antibiotika. Antibiotici se koriste u lečenju bakterijskih infekcija.
SASTAV
Amoksicilin, 250 mg, kapsula, tvrda:
1 kapsula sadrži: 250 mg amoksicilina (u obliku amoksicilin-trihidrata).
Amoksicilin, 500 mg, kapsula, tvrda:
1 kapsula sadrži: 500 mg amoksicilina (u obliku amoksicilin-trihidrata).

PAKOVANJE
Amoksicilin, 250 mg, kapsula, tvrda:
Kutija sa dva blistera sa po 8 kapsula jačine 250 mg (Neprovidna, dvodelna želatinska kapsula No2. Glava kapsule je tamnozelene boje, a teio bele boje sa žućkastom nijansom. Prašak bele do žućkasto bele boje. Dozvoljeno je prisustvo komprimovanog cilindra praška, koji se pritiskom staklenim štapićem pretvara u sipak prašak).
Amoksicilin, 500 mg, kapsula, tvrda:
Kutija sa dva blistera sa po 8 kapsula jačine 500 mg (beo do bledožut granulirani prašak u neprovidnim, dvodelnim i dvobojnim želatinskim kapsulama sa glavom kapsule crvene boje i telom žute boje).
KAKO LEK AMOKSICILIN DELUJE?
Amoksicilin deluje tako što ubija bakterije koje izazivaju infekcije. Amoksicilin poseduje široku anti-bakterijsku aktivnost.
KADA SE LEK AMOKSICILIN UPOTREBLJAVA?
Amoksicilin se koristi za lečenje sledećih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima: infekcije gomjih respiratomih (disajnih) puteva, usne duplje, ždrela, srednjeg uha, donjih respiratomih (disajnih) puteva, infekcija mokraćnih puteva, ginekoloških infekcija, gonoreje (kapavac – polno prenosiva bo-lest), infekcija gastrointestinalnog trakta (organa za varenje) uključujući salmonelozne infekcije, lajm-ske bolesti kod dece, infekcija kože i mekih tkiva, u profilaksi endokarditisa (zapaljenje endokarda -unutrašnji sloj srčanog zida koji oblaže zidove srčanih šupljina), eradikaciji (iskorenjivanje) Helico-bacter Pylori, kao i u lečenju drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin.
ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
KADA NE SMETE UZIMATIAMOKSICILIN ?
Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na peniciline, cefalosporine ili na pomoćne supstance u preparatu Amoksicilin (videti Sadržaj pomoćnih supstanci).
UPOZORENJAI MERE OPREZA
Propisivanje i primena amoksicilina bez potvrđene bakterijske infekcije ili čvrste pretpostavke lekara da se o njoj radi, može biti bez koristi za pacijenta, a pri tome povećava rizik od razvoja rezistencije (otpor-nosti) bakterija na lek.
Upozorite Vašeg lekara:
ako znate ili mislite da ste preosetljivi na penicilin ili na neke druge antibiotike
ako znate ili mislite da imate infektivnu mononukleozu (“bolest poljupca”),
ukoliko imate oboljenje bubrega,
ukoliko se tokom lečenja amoksicilinom pojavi proliv,
ukoliko ste trudni ili dojite.
Kako bi se sprečila mogućnost nastanka sićušnih kristala u mokraći (kristalurija) potrebno je da tokom lečenja amoksicilinom uzimate veću količinu tečnosti.
UZIMANJE LEKAAMOKSICILIN SA HRANOM ILI PIĆIMA
Uzimanje leka Amoksicilin sa hranom ili bezalkoholnim pićima ne utiče na dejstvo leka.
PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko ste trudni, ili mislite da ste trudni, nemojte uzimati ovaj lek bez saveta Vašeg lekara.
Do sada nisu prijavljena štetna dejstva amoksicilina tokom trudnoće.
Amoksicilin prolazi u majčino mleko. Ukoliko dojite, možete uzimati ovaj lek samo ukoliko Vam je Vaš lekar to preporučio. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.
UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA
Amoksicilin ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motomim vozilom i rukovanja mašinama.
ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK AMOKSI-CILIN?
Amoksicilin kapsule kao pomoćne materije sadrže azo boje, koje mogu izazvati alergijske reakcije. NA ŠTA MORATE PAZITIAKO UZIMATE DRUGE LEKOVE
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje pla-nirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate ili ste u protekle dve nedelje uzimali neke od sledećih lekova:
probenecid ili alopurinol (lekovi za lečenje gihta),
oralne kontraceptive (pilule protiv začeća), jer amoksicilin može da smanji njihovo dejstvo. Tokom uzimanja amoksicilina treba da koristite druge kontraceptivne metode.
Lekove protiv zgrušavanja krvi (kao npr. varfarin).
KAKO SE LEK AMOKSICILIN UPOTREBLJAVA?
Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekarpreporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Amoksicilin suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
U zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja Vaš lekar će propisati odgovarajuću dozu, način i dužinu pri-mene Amoksicilin kapsula. Amoksicilin kapsule se gutaju cele sa odgovarajućom količinom vode ne-zavisno od obroka. Tokom lečenja preporučuje se unos veće količine vode, osim ako Vaš lekar ne preporuči drugačije. Maksimalna dnevna doza leka Amoksicilin je 6 g u podeljenim dozama.
Odrasli i deca starija od 10 godina
Za lečenje većine infekcija preporučena doza iznosi 1 kapsula (250 mg) tri puta dnevno. Kod teških in-fekcija doza može da se poveća na 500 mg tri puta dnevno. Kod teških ili čestih infekcija pluća, Vaš lekar Vam može propisati dozu od 3 g (6 kapsula od 500 mg) dva puta dnevno.
Infekcije mokraćnih puteva: dva puta na dan po 3 g (6 kapsula od 500 mg) sa razmakom od 10 -12 sati.
Stomatološke infekcije: dva puta na dan po 3 g (6 kapsula od 500 mg) sa razmakom od 8 sati.
Gonoreia Ckapavac – polno prenosiva bolest): iedna doza od 3 g (6 kapsula od 500 mg).
Lečenie čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu u ciliu eradikaciie bakteriie Helicobacter Pvlori: pre-poručena doza iznosi 750 mg – 1 g dva puta dnevno, tokom 7 dana, u kombinaciji sa drugim lekovima namenjenim za lečenje ove bolesti (Omeprazol 40 mg + amoksicilin lg + klaritromicin 500 mg, oba dva puta dnevno, 7 dana; omeprazol40 mgjednom dnevno + amoksicilin 750mg-lg dvaputadnevno + met-ronidazol 400 mg tri puta dnevno, 7 dana).
Profilaksa bakterijskog endokarditisa
Pre stomatološke intervencije osobama sa izvesnim srčanim oboljenjima može biti potreban antibiotik u cilju prevencije bakterijskog endokarditisa (zapaljenje unutrašnjeg sloja srčanog zida). Preporučeno doziranje za odrasle iznosi 3 g leka Amoksicilin jedan sat pre stomatološke intervencije sa ili bez lokalne anestezije. Ukoliko je neophodno, druga doza može da se primeni 6 sati nakon prve doze. U dece uzrasta od 5 do 10 godina, daje se pola doze. a kod dece mlađe od 5 godina, četvrtina doze za odrasle. Ukoliko ie potrebno Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i način primene leka Amoksicilin kapsule.
Kod osoba sa oštećenjem funkcije bubrega preporučuju se manje doze leka Amoksicilin. Vaš lekar će propisati odgovarajuću dozu leka Amoksicilin u skladu sa stanjem bubrežne funkcije.
Deca uzrasta od 3 meseca do 10 godina
Uobičajena doza za decu iznosi 125 mg tri puta dnevno. Kod težih infekcija doza može da se poveća na 250 mg tri puta dnevno. Kod dece uzrasta od 3 do 10 godina sa teškim ili čestim infekcijama srednjeg uha (otitis media) preporučena doza je 750 mg dva puta dnevno tokom dva dana. Ukoliko dete ne može da proguta kapsulu preporučuje se primena Amoksicilin granula za oralnu suspenziju (sirup).
Novorodjenčad i odojčad uzrasta do 3 meseca
Kod novorodjenčadi i odojčadi preporučuje se primena Amoksicilin granula za oralnu suspenziju (sirup). UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BITREBALO
Ukoliko misite da ste Vi ili neko drugi uzeo veću dozu leka Amoksicilinod onoga što Vam je preporu-čeno, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!
Uobičajeni znaci predoziranja su mučnina, povraćanje i dijareja (proliv).
UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE AMOKSICILIN
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se pribli-žilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.
ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK AMOKSICILIN?
Lečenje ne treba da prekidate bez prethodnog saveta sa lekarom. Ukoliko prestanete da uzimate Amo-ksicilin kapsule pre vremena, preostale bakterije mogu da prežive i ponovo izazovu infekciju.
NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
Kao i svi iekovi, i Amoksicilin može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.
Ukoliko se javi neko od sledećih veoma retkih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate lek i odmah se obratite Vašem lekaru:
o alergijske reakcije (postepeno oticanje lica i jezika, zviždanje i stezanje u grudima, teškoće pri disanju, sniženje krvnog pritiska, oticanje očnih kapaka, lica ili usana i svrab i ospa na koži), o teška dijareja (proliv) praćena prisustvom krvi u stolici, oukoliko Vaš urin (mokraća) postane tamniji, a stolica svetla, o ukoliko imate teškoće pri mokrenju ili zamućenost mokraće, o ukoliko se pojave konvulzije (grčevi).
Tokom primene amoksicilina često (>1% i <10%) mogu nastati: mučnina, dijareja (proliv) i ospa po koži.
Povremeno (od 0,1% do 1%) mogu nastati: povraćanje, koprivnjača i svrab.
Veoma retko (<0,01%) se mogu javiti: mukokutana kandidijaza (gljivična infekcija kože i sluzokoža), reverzibilna leukopenija (smanjenje belih krvnih zrnaca u krvi; nestaje nakon prekida terapije), rever-zibilna trombocitopenija (smanjenje krvnih pločica u krvi; nestaje nakon prekida terapije), hemolitička anemija (smanjenje crvenih krvnih zmaca u krvi), produženo vreme krvarenja; teške alergijske reakcije (postepeno oticanje lica i jezika, zviždanje i stezanje u grudima, teškoće pri disanju, sniženje krvnog pri-tiska, svrab i ospa na koži), hipersenzitivni vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova), hiperkinezija (po-većana aktivnost), vrtoglavica i konvulzije (grčevi), antibioticima uzrokovan kolitis (zapaljenje debelog creva); promena boje jezika, površna diskoloracija (promena boje) zuba kod dece, koja se može sprečiti održavanjem dobre oralne higijene (važi samo za oralnu suspenziju amoksicilina), poremećaji funkcije jetre (hepatitis, žutica, porast enzima jetre), teška oboljenja kože (erythema multiforme, Steven-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, bulozni i eksfolijativni dermatitis, generalizovani pustulozni egzantem), poremećaji bubrežne funkcije (intersticijalni nefritis i kristalurija – pojava sićušnih kristala u mokraći).
Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija leka Amoksicilin, a nisu po-menuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.
ČUVANJE I ROK UPOTREBE
ČUVANJE
Držite lek Amoksicilin van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.
ROK UPOTREBE
4 (četiri) godine.
Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.
NAČIN IZDAVANJA LEKA
Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA  NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATAKA LEKA
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

POSTAVI ODGOVOR