Monopril Plus 20 mg

0
159

Monopril Plus 20 mgMonopril Plus 20 mg je fiksna doza kombinacija leka fosinopril 20 mg i hidrohlortiazid 12,5 mg
Terapijske indikacije: lek Monopril Plus je indikovan za lečenje esencijalne hipertenzije kod pacijenata gde primena monoterapije fosinopril-natrijumom ne reguliše krvni pritisak na adekvatan način.Lek je namenjen za oralnu upotrebu, tabletu progutati sa časom vode.
Kod odraslih uzima se jedna tableta Monopril Plus dnevno.Deci i adolescentima nije preporučljiva primena ove terapije.
Kontraindikacije:
Ne sme se primenjivati u slučaju:
*preosetljivost na fosinopril-natrijum na neki od ACE inhibitora ili na hidrohlortiazid, zatim na derivate sulfonamida ili na neku pomoćnu supstancu.
*naslednih ili idiopatskih angioedema
*drugog i trećeg meseca trudnoće
*teške bubrežne insuficijencije
*kod oštećenja jetre

POSTAVI ODGOVOR