Panolon

0
499

Mast, krema
Mehanizam dejstva     Fluocinolon acetonid, kao i ostali kortikosteroidi, ima nespecifično antiin.amatorno delovanje. Značajno menja patofiziološku reakciju organizma na povredu, tako što smanjuje permeabilnost kapilara, migraciju leukocita prema mestu ozlede, stabilizuje membrane lizozoma, inhibira proliferaciju fibroblasta, deponovanje fibrina, kolagena i slično. U koži, .uocinolon acetonid in.amaciju suzbija na dva načina:
1. inhibira stvaranje i oslobađanje medijatora in.amacije (histamina, komplementa, interleukina jedan i dva, i drugih citokina),
2. potencira stvaranje antiin.amatornih medijatora (vazokortina i lipokortina).
Na ćelijama epitela ispoljava antimikotičko dejstvo zbog čega je koristan u lečenju ljuspastih dermatoza, uključujući i psorijazu.
Sastav     100 g masti sadrži: 0,025 g .uocinolon acetonida
100 g kreme sadrži: 0,025 g .uocinolon acetonida
Panolon je kortikosteroidni preparat isključivo za lokalnu primenu u terapiji dermatoza osetljivih na kortikosteroide. Panolon ima snažno antiin.amatorno, antipruriginozno i vazokonstriktorno delovanje. Brzo suzbija znake akutnog zapaljenja (crvenilo, edem, toplinu, svrab i dr.), i inhibira kasne znake zapaljenja (proliferaciju kapilara, stvaranje kolagena i ožiljaka).

Farmakokinetika     Fluocinolon acetonid je liposolubilna supstancija i lako prolazi kroz normalnu intaktnu kožu. In.ama- torni i/ili drugi patološki proces na koži povećava perkutanu resorpciju .uocinolon acetonida. Količina resorbovanog leka zavisi od veličine površine koja se leči, od anatomskog mesta i učestalosti mazanja. . Dermatoze alergijske ili druge prirode:
Indikacije     seboroični dermatitis, atopični dermatitis, akutni i hronični kontaktni alergijski dermatitis, neurodermatitis, ekcem, diskoidni eritematodes, lihen ruber planus, pruritus, psorijaza (osim sa difuznim plakama).
Doziranje i način primene     Panolon mast treba primenjivati kod suvih promena kože, po potrebi sa okluzivnim zavojem. Primena ok- luzivnog zavoja može povećati penetraciju masti kroz kožu i do 10 puta. Panolon krema je pogodna za primenu kod vlažnih promena na koži. Uobičajeno doziranje: 2 – 4 puta dnevno premazati obolelo mesto tankim slojem preparata. čim se jave prvi znaci poboljšanja treba smanjiti učestalost pri- mene. Terapija, u zavisnosti od oboljenja, obično traje 1 – 4 nedelje, a može i nekoliko meseci. Kod dece treba primeniti najmanju moguću dozu koja osigurava terapijski efekat, jer su deca zbog nežnije kože i odnosa površine kože i telesne mase, osetlji- vija od odraslih pa je veća potencijalna opasnost od neželjenih sistemskih efekata.
Kontraindikacije     Panolon je kontraindikovan u slučaju preosetljivosti na kortikosteroide ili bilo koju komponentu u prepa- ratu, kod tuberkuloznih promena na koži, kod mani- festacije virusnih infekcija na koži (herpes, varičele i sl), akni, rozacee, perioralnog dermatitisa, kutane ulceracije. Ne sme se primenjivati kod dece mlađe od jedne godine.
Oprez     Panolon ne treba stavljati u oči. Istovremenu pojavu bakterijskih ili gljivičnih infekcija neophodno je lečiti odgovarajućim hemoterapeuticima.
Neželjena dejstva     Panolon ne treba stavljati u oči. Istovremenu pojavu bakterijskih ili gljivičnih infekcija neophodno je lečiti odgovarajućim hemoterapeuticima.
Interakcije     SASTAV
100 g masti sadrži: 0,025 g .uocinolon acetonida
100 g kreme sadrži: 0,025 g .uocinolon acetonida
Panolon je kortikosteroidni preparat isključivo za lokalnu primenu u terapiji dermatoza osetljivih na kortikosteroide. Panolon ima snažno antiin.amatorno, antipruriginozno i vazokonstriktorno delovanje. Brzo suzbija znake akutnog zapaljenja (crvenilo, edem, toplinu, svrab i dr.), i inhibira kasne znake zapaljenja (proliferaciju kapilara, stvaranje kolagena i ožiljaka).
MEHANIZAM DEJSTVA
Fluocinolon acetonid, kao i ostali kortikosteroidi, ima nespecifično antiin.amatorno delovanje. Značajno menja patofiziološku reakciju organizma na povredu, tako što smanjuje permeabilnost kapilara, migraciju leukocita prema mestu ozlede, stabilizuje membrane lizozoma, inhibira proliferaciju fibroblasta, deponovanje fibrina, kolagena i slično. U koži, .uocinolon acetonid in.amaciju suzbija na dva načina:
1. inhibira stvaranje i oslobađanje medijatora in.amacije (histamina, komplementa, interleukina jedan i dva, i drugih citokina),
2. potencira stvaranje antiin.amatornih medijatora (vazokortina i lipokortina).
Na ćelijama epitela ispoljava antimikotičko dejstvo zbog čega je koristan u lečenju ljuspastih dermatoza, uključujući i psorijazu.
FARMAKOKINETIKA
Fluocinolon acetonid je liposolubilna supstancija i lako prolazi kroz normalnu intaktnu kožu. In.amatorni i/ili drugi patološki proces na koži povećava perkutanu resorpciju .uocinolon acetonida. Količina resorbovanog leka zavisi od veličine površine koja se leči, od anatomskog mesta i učestalosti mazanja.
Dermatoze alergijske ili druge prirode:
INDIKACIJE seboroični dermatitis, atopični dermatitis, akutni i hronični kontaktni alergijski dermatitis, neurodermatitis, ekcem, diskoidni eritematodes, lihen ruber planus,
Saveti lekara/ farmaceuta bolesniku     Bolesnika treba savetovati da lek primenjuje iskljičivo po preporuci i pod nadzorom lekara, da se pridržava uputstva o načinu i dužini primene i da lek nikako ne koristi u samolečenju. Opomenuti bolesnika da Panolon ne stavlja u oči.
Način čuvanja     Čuva se u originalnom pakovanju, na temperaturi 15 – 30░C, zaštićen od svetlosti i direktnog uticaja sunca, na suvom mestu i van domašaja dece.
Rok trajanja     Označen je na pakovanju.
Način izdavanja     Lek se može izdavati samo uz recept lekara. Mast 15 g (0,025%) JKL 4152411
Pakovanje     Krema 15 g (0,025%) 4152410
Izvor:Hemofarm.com

POSTAVI ODGOVOR