Dekubitus

0
268

dekubitusDekubitus, nastaje kod osoba, koji same ne mogu da menjaju položaj, ili sa ogreničenom pokretljivošću i zbog odsustva dobre nege.U nastanku dekubitusa dominira tri glavna mehanizma.Najvažniji faktor je pritisak u nastanku dekubitusa naročito kod koštanih delova, kičmenog stuba, lopatice, zglobova kolena, lakta, kukova.Pritisak izaziva kompresiju, distorziju i onemogućava ishranu kože.Smicanje je drugi faktor kada osoba klizi u krevetu ili u stolici, dolazi do kidanja malih krvnih sudova, nastaje ishemija i endotelijalna oštećenja.
Trenje se opisuje kao sila izmedju kože i čaršava ili invalidska kolica ovim mehanizmom nastaje oguljotina epidermisa.Najvažniji faktor je pritisak tkiva mogu izdržati ako kratko traju, ukoliko je produžen pritisak na kožu nastaje ulceracija.
Postoje još razni uzroci koji doprinose za nastanak dekubitusa to je pothranjenost, loša nega, loša higijena, slaba ishrana, anemija, smanjena pokretljivost, bakterijska zagadjenja, komatozno stanje.

Klinička slika:

Dominira lokalizacija na regijama tela koji su izloženi pritisku, tvrdoću, neravnu površinu ili mokru podlogu.Razlikuje se više stadijuma kod dekubitusa:
Prvi stadijum razvija se nakon par sati pritiska na istom mestu, gde se temperatura kože na tom delu  razlikuje od okolne kože.Javlja se crvenilo, edem i svrab.
Drugi stadijum na zahvaćenom delu javljaju se mehurići koji pucaju.
Treći stadijum boja kože je smedja, sa nekrozom tkiva, obavezno pojava infekcije, nastaje značajno oštećenje tkiva, koža je suva.
Četvrti stadijum nastaju ulceracije ili nekroze koja zahvata sve strukture kože, mišiće, tetive , kost.

Lečenje:

Može biti konzervativno i hirurško.Konzervativno lečenje obuhvata sledeće mere:upotreba podmetanjem jastučića, primena zavoja na ugroženim mestima, promena položaja bolesnika, na svaka dva sata zatim upotreba specijalnih antidekubitalnih ležajeva.Redovno menjanje posteljine bez nabora, pravilna higijena tela dobra i redovna ishrana, unos dosta belančevina, vitamina A i C zatim elemenata koji učestvuju u transportu kiseonika (cink, bakar, gvoždje).Upotreba lekova i antibiotika prema antibiogramu.Primena različitog obloga, lokalnih lekova, elektromagnetna terapija.Hirurško lečenje se sastoji od odsranjivanja  nekrotičnog tkiva, po potrebi osteotomija ili zatvaranjem defekta lokalnim kožnim ili mišićnim režnjevima.

POSTAVI ODGOVOR