Dupuytrenova kontraktura ili Vikinška bolest

0
147

Dupuytrenova kontraktura ili Vikinška bolestTo je stanje odnosno bolest, svakodnevna borba jer se jedan prst ili celi dlan se ne može izravnati.Svakodnevni zadaci kao što je oblačenje, pranje lica, vožnja automobila mogu biti otežani.Učestalija je kod populacije muškog pola, i ako nija opasan po život, ali ograničava, ometa svakodnevnice.
Dupuytrenova bolest je progresivno stanje, zahvata vezivno tkivo na dlanu šake i na prstima, ali može napredovati u kontrakture pri čemu zahvaćen prst ili prsti trajno budu savijeni prema dlanu šake.Usled Dupuytrenove kontrakture predstavlja odebljanje i skraćenje palmarne fascije (aponeuroze).Područje šake ima izgled debelog užeta, javlja se bol i fleksijska kontraktura prsta (nemogućnost ispravljanja), obično četvrtog a ponekad i petog prsta.U tom odebljanju može da se napipaju čvorići.Obično se javlja kod osobe koji istovremeno boluje od dijabetesa, alkoholizma, epilepsije.
Lečenje:
Obuhvata ultrazvuka i lasersku terapiju-istezanjem putem fizikalne vežbe, infiltracije kortikosteroidom.Često se radi i fascijektomija.U najnovije vreme primenjuje se i novi lek Xiapex, koji se unosi injekcijom direktno u opipljivi Dupuytrenov tračak.Primenjuju samo educirani lekari za primenu tog leka.Slična promena može nastati i na tabanu stopala i naziva se Ledderhoseova  bolest, ali ne dovodi do većih smetnji.Treba spomenuti da na dorzalnoj površini proksimalnih interfalangealnih zglobova prstiju ruke koža i potkožje može odebljati u obliku okruglog ograničenog jastučića.To su kožni jastučići i ne utiču na funkciju šake niti uzrokuju tegobe ali mogu biti u kombinaciji sa Dupuytrenovom bolešću.

POSTAVI ODGOVOR