Minuti su važni kad trpite bol

0
29

Minuti su važni kad trpite bolBol je najčešći razlog zbog čega se pacijenti zakazuju pregled kod lekara.To je simptom i za koga stoji neko subjektivno iskustvo osećanje i opažanje.Bolna senzacija primorava čoveka za pomoć da otkrije uzrok, da se izleči.Bol je neprijatno čulno ili emocionalno iskustvo koji može biti individualan i subjektivan dožvljaj sa fiziološkim, psihološkim faktorima, kao što je prethodno iskustvo, strah, anksioznost i do smanjenja praga za bol i time je opažanje jača.Bol se deli na:akutni bol uzrok obično bude periferno oštećenje nervnih završeteka u koži, kostima, mišićima i zglobovima.Akutni bol nastaje naglo to mogu biti i povrede, posekotine, bolesti zuba, prelomi, uganuća ili postoperativna stanja.Izuzetak od ovog pravila su bol u krstima, ledjima, lumbago, išijas i teško može da se pronadj uzrok.Druga vrsta bola je hroničan bol koji nije jasno definisan sa tačnom dijagnozom već je povezan sa raznim oboljenjima kao:tenziona glavobolja, migrena, oštećenje nerava (neuralgije pleksopatije, radikulopatije).Artritis, upale zglobova, cervikalni i lumbalni bolni sindrom, bolovi kod tumora.
Lečenje akutnog bola je jednostavnije  jer se zna uzrok bolesti i lakše se dijagostifikuje.
Lečenje hroničnog bola je multidiscipliniran pristup, konsultacia raznih stručnjaka i brojne dijagnostičke pretrage.Kod pacijenta se stvara jedan začaran krug telesnih i duševnih patnji i time narušava kvalitet života.U lečenju hroničnog oboljenja glavnu reč ima farmakologija za stabilizaciju remisije.

POSTAVI ODGOVOR