Trovanje hranom

0
255

trovanje-hranomHrana se može zatrovati bakterijskim toksinima, otrovnim biljkama, otrovnim životinjama, hemijskim otrovima.Bakterijski toksini mogu izazvati lakša i teža oboljenja pa i smrt.Bakterije luče toksine u hrani životinjskog i biljnog porekla.Hrana životinjskog porekla može da potiče od zaraženih životinja u čijem se mesu posle klanja klice i dalje razvijaju, množe i luče toksine.Isto tako se može desiti i sa mlekom zaraženih životinja.Hrana može da potiče od zdrave stoke, i da se naknadno zagadi raznim bakterijama.Takve bakterije zovu se trovači hrane, to su najčešće bakterije iz grupe salmonele, stafilokok i bacil botulinus i najzad mnogobrojne saprofitne klice.Pomenute bakterije mogu da se množe i u hrani biljnog porekla i da luče toksine.
Salmonele-trovači hrane mogu da izluče velike količine toksina u hrani a da hrana izgleda normalna.Češće se dešava da u hrani nastanu promene, koji se mogu primetiti po izgledu a najviše po mirisu.Trovanje zavisi od količina pojedine hrane koliko se toksina izlučilo mogu nastati lakši i teži znaci trovanja hranom.Znaci trovanja bakerijskim toksinima su potpuno različiti od znakova infekcije tifusnim i paratifusnim bacilima.Kod infekcije je inkubacija mnogo duža po nekoliko dana i više, dok kod tovanja znaci bolesti počinju nekoliko časova posle jela gađenje, povraćanje, mučnina, proliv, bol u stomaku. Klice se najčešće množe i luče toksine u seckanom mesu, šunkama, kobasicama jelima sa jajima (sladoled, razni kremovi, majonez, ruska salata,mleko i mlečni proizvodi).Trovači hrane množe i luče toksine u zagađenoj hrani, koja se još ostavi u toplim prostorijama pa se jede posle 24-48 časova i duže za to vreme klice jako se razmnože i luče puno toksina.Profilaksa igra važniju ulogu da ne dođe do infekcije.Uvek uzeti zdravu hranu naročito meso i njegove prerađevine.
Stafilokoke i streptokoke mogu da zatruju hranu svojim toksinima oni mogu da se nalaze u hrani koja se jede bez prethodnog kuvanja ili pečenja kao što je sir, kajmak.
Bacilus botulinus je anaerobna bakterija čija se spora nalazi u zemlji i na biljkama.Luči jedan od najjačih toksina koji deluje na organe za varenje.Njegovi toksini se uništavaju grejanjem na 100C stepeni nekoliko minuta.Bacilus botulinus ne izaziva infekcije kod ljudi, ali se razvija u hrani kada postoje anaerobni uslovi kao u šunki, kobasicama, salatama od povrća.Profilaksa se sastoji u strogom odabiranju čišćenju i pranju namirnica.Ostale klice koje se ubrajaju u saprofite mogu izazvati trovanje, kada se jako razmnože u hrani.To su kolibacil, proteus, razne gljivice itd.Iako nije tačno utvrđeno koje i kakva toksine luče ove klice, zna se da hrana u kojoj se razmnože izaziva bol i stomaku gađenje, povraćanje, i proliv.Profilaktične mere sastoje se u tome, da se zabrani rad sa životnim namirnicama, kliconošama i osobama koje imaju posekotine, gnojne infekcije na rukama, u grlu il u ušima.Pored toga važni su higijenske mere prostorija, gde se sprema hrana. Da bude besprekorno čista pribor i sudovi za hranu.Namirnice da se čuvaju u hladnjačama naročito za vreme toplih dana.Pogotovo mleko mlečni proizvodi, meso, jaje, itd.

POSTAVI ODGOVOR