Pušenje i trudnoća

0
103

Pušenje i trudnoćaPušenje u toku trudnoće ugrožava zdravlje majke i bebe.Postoje studije koje govore o poremećaju u intelektualnom razvoju dece čije su mjake pušile za vreme trudnoće.Zaostaju u čitanju računanju i koeficient inteligencije mnogo niža.Otežana socijalna adaptacija takve dece.Zaštita žene u fertilno doba trebalo bi da bude prioritetan zadatak zdravstvene zaštite.
Jedna cigareta sadrži preko 4000 štetnih materija sa oko šezdesetak kancerogeno.Sastojci duvana su:nikotin, katran, ugljen monoksid, cijanid, kadmijum, steroli, alkaloidi, piridin, formaldehid, amonijak, pesticidi, herbicidi, heterociklički spojevi, razne rezidue i druge stvari.
Nikotin smanjuje protok krvi kroz matericu i time smanjuje placentarnu cirkulaciju-fetalnu ishemiju CO se veže za fetalni hemoglobin i dovodi do stvaranja karboksihemoglobina plod ne dobija dovoljno kiseonika što usporava njen rast.Bebe sa malom težinom na rodjenju podložne su zdravstvenim problemima, zbog hroničnog nedostatka kiseonika, hipoglikemije, hipotermije, hipokalcemije i infekcijama.Takve bebe se radjaju sa nedovoljno razvijenim plućima, pa obično prve nedelje provode u inkubatorima.Kasnije često imaju problem sa disanjem i respiratornim infekcijama.
Posledice delovanja duvanskog dima u trudnoći su:
-povećan rizik od ranog spontanog pobačaja
-prevremeni porodjaj
-intrauterini zastoj rasta
-radjanjem nedonoščadi u proseku sa 200-300 g lakše porodjajne težine
-povećan rizik sa radjanjem malformacije usta ili nepce
-placenta previa
-povećan procenat urodjenih anomalija
-veći perinatalni mortalitet
-mogućnost iznenadne smrti bebe
-višak ili manjak prstiju
Komplikacije u trudnoći rastu proporcionalno sa brojem popušenih cigareta npr.Pušenje manje od 20 cigareta dnevno povećava perinatalani mortalitet za 20%, ako popuši od 30-40 cigareta dnevno perinatalni mortalitet se povećava na 35%.
Pušenje za vreme laktacije smanjuje stvaranje mleka.Kod dece čije su majke pušile u toku trudnoće skloni su alergijskim oboljenjima, astme, konjuktivitis, alergijski rinitis, alergija, češće upale srednjeg uha, sinusitis.Nastaju i problemi ponašanja, hiperaktivnost, nedostatak samokontrole, smanjen intelektualni potencijal kod takve dece čije su majke bili pušači za vreme trudnoće.
Ukoliko majka i otac i dalje su pušači kada je dete već u pubertetu postoji šansa da i on rano počinje da puši.

POSTAVI ODGOVOR