Roseola infantum

0
538

ADNNAYRoseola infantum-trodnevna groznica, uzročnik bolesti je humani herpes virus 6 (HHV6) grupa Herpetivirida sa doživotnim imunitetom.Infekcije je veća ako dete ide u jaslice ili vrtić.Izvor infekcije je pljuvačka ili krv seropozitivne osobe.Širi se kapljičnom infekcijom od proleća do jeseni.Obuhvata decu od 6 meseci do 3 godine uzrasta.Inkubacija traje od 10-15 dana sa visokom temperaturom do 40 C stepeni, te mogu se ispoljiti i konvulzije.Temperatura je-febris kontinue, i traje tri dana i četvrti dan pada na normalu kada se izbija ospa.Predilekciono mesto je trup gde se širi ospa makuloznog i makulopapuloznog oblika.Javlja se blaga hiperemija guše, curenje nosa, otok limfnih žlezda i proliv.Nakon povlačenja ospe nema kožnih promena.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda i laboratorijske analize, gde se konstatuje leukopenija i četvorostruki porast titra IgG antitela, IgM i IgGAt.
Diferencijalna dijagnoza: milijarija, urtikarija, rubeola, morbili.
Lečenje:
Vrši se simptomatska terapija, antipiretici se daju zbog visoke temperature (hladni oblozi, tuširanje, sirup ili čepić koji sadrži Paracetamol).Dovoljan unos tečnosti jer uz visoku temperaturu dete gubi vodu i minerale.Izolacija nije neophodna.Ne daju se ni antibiotici.
Komplikacije:
Febrilne konvulzije, meningitis (upala moždanih ovojnica), retko encefalitis, ili hepatitis (upala jetre).

POSTAVI ODGOVOR